Pracownicza Kasa-Zapomogowo Pożyczkowa a Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa. Rewolucyjne zmiany po uchwaleniu ustawy z sierpnia 2021 r.

Ważne informacje o szkoleniu

Na zajęciach zostanie omówiona nowa ustawa z sierpnia 2021 r. dotycząca Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (KZP). Dotychczasowe Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe (PKZP) - zgodnie z przepisami przejściowymi - mają 15 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy na dostosowanie się do zmian. Każda PKZP w tym terminie jest zobowiązana do zmian w statucie i dokumentach wewnętrznych. Po tym terminie przestaną funkcjonować PKZP tak jak obecnie a zostaną one przekształcone w KZP. Na zajęciach kompleksowo omówione zostaną też obecne zasady funkcjonowania PKZP i kwestie dotyczące przepisów przejściowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie nowej ustawy z sierpnia 2021 r. dotyczącej KZP;
 • Przedstawienie zmian, do których zgodnie z nową ustawą zobowiązana jest każda PKZP; 
 • Zapoznanie z przepisami przejściowymi;
 • Przedstawienie zasad funkcjonowania PKZP i KZP;
 • Omówienie aktualnych trudności dotyczących funkcjonowania PKZP.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Zmiany od 2021 r.:
 1. KZP a PKZP;
 2. przepisy przejściowe – termin na dostosowanie się do zmienionej ustawy;
 3. nadzór na PKZP – nie tylko związki zawodowe;
 4. sposób nadzoru – opis czynności;
 5. prawa i obowiązki członków;
 6. nowe obowiązki pracodawcy i PKZP;
 7. zasady przetwarzania danych;
 8. dokumenty elektroniczne jako alternatywa dla dokumentów papierowych;
 9. przepisy przejściowe.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie zarządu i rad nadzorczych PKZP, pracownicy działów księgowości, pracownicy rozliczający PKZP, członkowie PKZP, przedstawiciele działu kadr i płac.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doradca podatkowy, prawnik, absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 14 letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno-podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” - wydanie: 2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 309 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszenia lub wysyłając wypełnioną kartę zgłoszenia mailem na adres www.frdl.rzeszow.pl  do 5 października 2021 r.