Zasady odliczania podatku VAT naliczonego w sektorze finansów publicznych - szkolenie online

online
program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Szkolenie realizujemy w formule hybrydowej. W celu zapoznania się z ofertą stacjonarną proszę kliknąć obrazek obok >>>

Ważne informacje o szkoleniu

Zgodnie z ustawą VAT dokonanie odliczeń podatku VAT jest przywilejem, nie obowiązkiem. Jednak w związku z dbałością o dochody samorząd powinien dochować należytej staranności przy dokonywaniu odliczeń. Proponujemy Państwu udział w zajęciach, które przybliżą Państwu zagadnienia dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego w sektorze finansów publicznych oraz ujmowania odliczeń w JPK po zmianach od 01.07.2021 r. i 01.01.2022 r. oraz palowanych w IV kwartale 2022 r. i 2023 r.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu dokonywania odliczeń i ewidencjonowania podatku VAT.
• Omówienia zasad zgodnego z prawem rozliczania podatku VAT.
• Dzięki szkoleniu podatnicy poznają jak prawidłowo wyliczyć WSS i PP oraz dokonać odliczeń od pozostałych nabyć, środków trwałych, nieruchomości oraz inwestycji, przy całkowitym lub częściowym braku dochodów opodatkowanych VAT.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związanie z rozliczeniem podatku VAT.
• Poznanie najczęściej popełnianych błędów i sposobów działania zgodnego z przepisami prawa.

zwiń
rozwiń
Program

1. Przepisy dotyczące prawa do odliczeni oraz zasady ich stosowania.
• Ustawa.
• Rozporządzenia.
• Objaśnienia podatkowe, wyroki WSA, NSA, TSUE – znaczenie dla podatnika.
2. Kiedy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. Na co należy zwrócić uwagę:
• Prawo do odliczenia.
• Wyłączenie z prawa do odliczenia.
• Terminy odliczeń podatku naliczonego.
3. Wybrane usługi oraz sprzedaż towarów występujące w samorządach a prawo do odliczenia podatku VAT na wprost – zasady:
• Najem, dzierżawa, media. Kiedy odliczyć na wprost a kiedy wskaźnikami? Przykłady.
• Obrót nieruchomościami a prawo do odliczenia: sprzedaż, wywłaszczenie, użytkowanie wieczyste, zamiana. Jakie wydatki można odliczyć i kiedy?
• Usługi związane ze sportem: wstęp na basen, zajęcia sportowe, zajęcia rekreacyjne. Od jakich zakupów odliczyć podatek VAT?
• Usług kulturalnych. Zasady opodatkowania jako wpływ na odliczenie.
• Czy mam prawo dokonywać odliczenia podatku VAT od środków trwałych, środków transportu, inwestycji np. OZE, utylizacja azbestu, termomodernizacji i innych? Przykłady.
• Import usług, kiedy występuje obowiązek naliczenia podatku i kiedy mam prawo do odliczenia.
• Inne.
4. Częściowe odliczenie VAT zgodnie ze współczynnikiem struktury sprzedaży (WSS) art. 90 oraz preproporcją (PP) art. 86 ust. 2a-2h lub rozporządzenie ze zmianami.
• Wyliczenie wskaźnika struktury sprzedaży (WSS) i prewskaźnika (PP) w JST, jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych, instytucjach kultury – zgodnie z ustawą/wyrokami NSA TSUE/rozporządzeniem. Przykłady.
• Zakupy mieszane, od których przysługuje częściowe prawo do odliczenia. Kiedy stosować jeden wskaźnik a kiedy oba? Przykłady.
• Zmiany w zasadach wyliczania WSS i PP oraz zaokrągleń a wpływ na odliczenie.
5. Konsekwencje braku dochodu opodatkowanego VAT a prawo do odliczenia w celu zachowania przychodu.
6. Korygowanie błędnego odliczenia. Korekta wpływająca i niewpływająca na wskaźniki częściowego odliczenia WSS i PP.
7. Ewidencja JPK – oznaczenia dokumentów – wskazanie zmian w ewidencji sprzedaży i zakupów.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, kierownicy jednostek, główni księgowi, księgowi, pracownicy działów inwestycyjnych, pracownicy działów finansowo-księgowych oraz wszyscy zainteresowani poznaniem zasad i praktycznych rozwiązań dokonywania odliczania podatku naliczonego na wprost, proporcją i preproporcją w 2022 r., planowanych w 2023 r. oraz ujmowania w ewidencji JPK podatku naliczonego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista z zakresu proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych z zakresu rozliczania i ewidencjonowania projektów UE, wykładowca na szkoleniach służb cywilnych. Doświadczony praktyk z zakresu finansów, podatku VAT, podatku PIT oraz księgowania i rozliczania dotacji UE. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie realizowane w formule hybrydowej. Zgłaszając się na szkolenie prosimy o wskazanie formy uczestnictwa:
Online: Wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane na żywo za pomocą platformy zoom, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.
W przypadku szkolenia online cena wynosi u w szkoleniu wynosi 359 PLN netto/os.

Stacjonarne: Udział w profesjonalnym szkoleniu stacjonarnym, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.
Cena: 509 zł netto. W przypadku zgłoszenia do 12 września cena wynosi 459 zł.

W przypadku chęci uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym szczegóły poniżej – prosimy kliknąć w przycisk zobacz więcej poniżej.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19 września 2022 r.