• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Przygotowanie do wdrożenia faktury ustrukturyzowanej. Krajowy system e-faktur. Zagadnienia podatkowe i techniczne

Ważne informacje o szkoleniu

Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy i jednostki administracji państwowej mogą fakultatywnie skorzystać z usługi przechowywania i archiwizowania faktur. Krajowy Systemu e- Faktur ma na celu umożliwienie skuteczniejszego przeciwdziałania nieprawidłowościom w obszarze podatków, nie tylko w zakresie podatku VAT, podatku akcyzowego, ale również w podatkach dochodowych. Według kolejnych, planowanych zmian stosowanie KSeF będzie obligatoryjne od 1 lipca 2024 r. i wtedy jest planowane wprowadzenie powszechnego fakturowania elektronicznego w Polsce, dlatego by należycie przygotować się do tego obowiązku, proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu z zakresu prawidłowego przygotowania do wdrożenia faktur ustrukturyzowanych i właściwej obsługi Krajowego Systemu e-Faktur. Podczas spotkania zostanie zwrócona uwaga na kwestie techniczne i praktyczne dotyczące m. in. ze strukturą JPK-FA, zostaną omówione podstawowe formaty i części faktury na konkretnych przykładach.  Prowadząca przedstawi stosowne rozwiązania i podpowie, jak postąpić, by prawidłowo zrealizować zadania związane z rozpoczęciem pracy w ramach systemu KSeF.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie zagadnień dotyczących nowego systemu Krajowego Systemu e- Faktur i poznania planowanych, istotnych zmian, które zaczną obowiązywać w 2024 r.
 • Zapoznanie z tematyką faktur ustrukturyzowanych w jsfp, w tym w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach podległych.
 • Wypracowanie właściwych rozwiązań w zakresie przystąpienia jednostki do KSeF, wskazanie zasady wytwarzania i uwierzytelniania faktur.
 • Uzyskanie podpowiedzi, jak prawidłowo przygotować się do wdrożenia faktury ustrykturyzowanej w jednostce.
 • Podczas szkolenia możliwe będzie zadawanie pytań oraz konsultacji zagadnień problemowych, związanych z omawianym tematem. Odpowiemy mi.in na następujące kluczowe i podstawowe pytania:
 • Czym jest e-faktura?
 • Jak będzie wyglądać uwierzytelnianie w systemie KSeF?
 • Jakie elementy będzie zawierać faktura?
 • Jakie zmiany będą w zakresie faktur korygujących? Jakie zmiany będą w zakresie faktur zaliczkowych?
 • Czy podpisywanie faktury będzie obowiązkowe?
 • Co grozi za nieprawidłowe wystawienie faktury?
 • Jak postępować, gdy nastąpi awaria KSeF?
zwiń
rozwiń
Program

1. Faktura ustrukturyzowana:

 • Czym jest faktura ustrukturyzowana? Faktura ustrukturyzowana, a faktura elektroniczna?
 • Faktura ustrukturyzowana jako jeden ze sposobów wystawienia faktury – aktualne regulacje prawne.
 • Wytworzenie i wystawienie faktury ustrukturyzowanej – rozróżnienie pojęć.
 • Wysyłka faktur do KSeF – Aplikacja Kliencka MF i wykorzystanie programów finansowo – księgowych.
 • Numer referencyjny nadawany przez KSeF, omówienie wzoru UPO.
 • Data wystawienia i data otrzymania faktury ustrukturyzowanej – konsekwencje prawne i podatkowe stosowania nowej regulacji.
 • Zgoda na otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych – stosowanie mechanizmu w okresie dobrowolności faktury.

2. Krajowy System e-Faktur:

 • Zasady pierwszego uwierzytelnienia się w systemie.
 • Nadawanie uprawnień do wysyłki i odbioru faktur.
 • Uwierzytelnienie faktury – czy podpisywanie faktury będzie obowiązkowe?
 • Archiwizacja faktur w systemie.
 • Konto podatnika – możliwość tworzenia subkont dla członków grup VAT i jednostek samorządu terytorialnego.
 • Adresowanie dokumentu – skutki błędu w numerze NIP nabywcy.
 • Zachęty do stosowania faktur ustrukturyzowanych przed wejściem w życie faktury jako obowiązkowej.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, kierownicy jednostek, główni księgowi, księgowi, pracownicy wystawiający faktury oraz wszyscy zainteresowani poznaniem zasad i praktycznych rozwiązań w zakresie funkcjonowania i pracy w KSeF.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, z ponad kilkunastoletnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego, trener z ponad 1000 godzinami przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych. Od października 2014 r. członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z nadanymi uprawnieniami zawodowymi doradcy podatkowego, specjalizujący się w zakresie podatku VAT, PIT i postępowań podatkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia www.frdl.org.pl 

 do 25 maja 2023 r.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona