Odliczenie i korekta podatku VAT za 2021

program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Przepisy o podatku VAT budzą wiele problemów i kontrowersji, a liczne ich zmiany tylko je potęgują. W odpowiedzi na pojawiające się niejasności proponujemy Państwu udział w dwudniowym szkoleniu, które umożliwi zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego stosowania regulacji prawnych w zakresie odliczenia i korekty podatku VAT za 2021r. Prowadząca, w jasny sposób, omówi kwestie związane z planowanymi i wprowadzanymi zmianami w zakresie VAT, które mają wpływ na odliczanie i korektę podatku. Przedstawi regulacje dotyczące korekty rocznej podatku VAT, weryfikacji współczynnika proporcji i preproporcji. Ponadto poruszy kwestie problemowe z zakresu tematyki szkolenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie problematyki dotyczącej odliczania oraz korekty podatku VAT.
 • Zaprezentowanie zagadnień dotyczących odliczenia podatku naliczonego, w terminów, rozliczenia faktur korygujących, odliczenia z wykorzystaniem współczynnika proporcji oraz preproporcji.
 • Przedstawienie wpływu na odliczenie podatku w kontekście aktualnych i planowanych zmian w podatku VAT.
 • Omówienie problemów dotyczących korekty w odniesieniu do inwestycji, środków trwałych, nieruchomości.
 • Wskazanie problemów z zakresu raportowania schematów podatkowych, terminy, sposób raportowania, przedstawienie schematów raportowych, konsekwencje niewłaściwego lub błędnego raportowania.
 • Zdobycie praktycznych porad i wskazówek w celu prawidłowego wykonywania zadań oraz uniknięcia błędów ujawnianych podczas kontroli.
zwiń
rozwiń
Program

1 dzień szkolenia – 24 stycznia


1. Zakres opodatkowania podatkiem VAT: 

 • Wskazanie na katalog czynności opodatkowanych podatkiem VAT i zdarzenia niepodlegające opodatkowaniu – omówienie transakcji, których kwalifikacja może rodzić wątpliwości i skutki dla odliczenia podatku VAT;
 • Podstawa opodatkowania na gruncie podatku VAT – opodatkowanie dotacji na przykładzie programów dotyczących likwidacji azbestu, wymiany kotłów; możliwość korekty VAT w przypadku umorzenia czynszu;
 • Obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT – protokoły odbioru.

2. Faktura, Paragon fiskalny, faktura uproszczona i JPK VAT:

 • •Zasady wystawiania faktur – dane zawarte na fakturze, określenie nabywcy, terminy na wystawienie faktur;
 • Termin na wystawienie faktury. Kasy fiskalne online – kolejne etapy podłączenia i obowiązkowej wymiany kas;
 • Paragon fiskalny z numerem NIP, a faktura uproszczona;
 • Zasady księgowania faktur uproszczonych, możliwość wystawienia faktury z pełnymi danymi oraz korekty faktury uproszczonej.

3. Nowe zasady wystawiania faktur – faktura ustrukturyzowana:

 • Krajowy system faktur;
 • Wzory faktur proponowane przez MF;
 • Obowiązkowa faktura ustrukturyzowana w 2022.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi i pracownicy jst, samorządowych jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych, jednostek sektora finansów publicznych, zajmujący się rozliczaniem podatku VAT, audytorzy, kontrolerzy wewnętrzni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, doradca podatkowy, prawnik z ponad 9 letnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego. Trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym, publikujący w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych. Specjalizuje się w zakresie podatku VAT, akcyzy i postępowań podatkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 595 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.rzeszow.pl

do  20 stycznia 2022r.