• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Szkolenia otwarte

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego jest obecnie najbardziej znaczącą i największą w skali kraju organizacją szkolącą kadry samorządowe. W ciągu 30 lat działalności zorganizowaliśmy blisko 90 000 szkoleń, seminariów, konferencji, z których skorzystało już 1 750 000 pracowników samorządowych.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi szkoleniami otwartymi realizowanymi przez FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego.

Tytuł szkolenia
Termin
Czas
Miejsce