Zagospodarowanie wód opadowych. Ustalanie opłat za zmniejszenie retencji terenowej w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych i projektowanej nowelizacji ustawy prawo wodne

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest uzyskanie wiedzy na temat prawidłowego stosowania przepisów regulujących zagadnienie odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz ustalanie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Wdrożenie prawidłowego stosowania przepisów regulujących zagadnienie odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz ustalanie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

zwiń
rozwiń
Program

1. Ogólne omówienie problematyki zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w stanie prawnym, wprowadzonym ustawą z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.
2. Konsekwencje wyłączenia wód opadowych i roztopowych z definicji ścieków.
3. Korzystanie z wód – rodzaje i zasady korzystania z wód. Wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej – jako nowy rodzaj szczególnego korzystania z wód (art. 269 ust.1 pkt 1 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne).
4. Usługi wodne. Na czym polega świadczenie usług wodnych. Katalog usług wodnych. Usługa wodna obejmująca odprowadzanie do wód lub

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gminnych i starostw powiatowych odpowiadający za stosunki wodne, pracownicy Zarządów Zlewni Wód Polskich, przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, były etatowy członek SKO w Krakowie, doświadczony trener i wykładowca specjalizujący się w tematyce takiej jak: ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, rozgraniczanie nieruchomości, regulacja stanu prawnego nieruchomości, prawo wodne.

zwiń
rozwiń