Opłaty w szkołach, przedszkolach i żłobkach po interpretacji podatkowej. Nowe zasady rozliczeń, należności, zobowiązania, dochody i wydatki, prewspółczynnik oraz struktura sprzedaży

Cele i korzyści

Szeroka prezentacja zagadnień związanych z prezentacją danych w ewidencji księgowej po wprowadzeniu interpretacji podatkowej w sprawie opłat, tarcz antykryzysowych, zwolnień z ZUS.

Zapoznanie się z wieloma praktycznymi aspektami związanymi z przedmiotem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Przypis należności – dokumentacja oraz analityka i zbiorczy zapis.
 2. Należności z 8% VAT – przejście na NP – rozliczenie:
  1. nadpłata w VAT – rozliczenie;
  2. zwrot VAT na wniosek dla nabywcy usługi z 8% VAT – rozliczenie;
  3. rozliczenie do Rb27s oraz Rb34s – przykłady;
 3. Odsetki i ich rozliczanie – pułapki z ordynacji podatkowej a odsetki z KC – procedura rozliczeń.
 4. Nadpłaty – ich rozliczenie – zastosowanie ordynacji podatkowej.
 5. Rozliczanie dochodów z VAT oraz NP – prewspółczynnik oraz struktura sprzedaży.
 6. Faktury ZW – korekta wsteczna (dlaczego?) a korekta wskaźników.
 7. Należności i zobowiązania - ich rozliczenie. Komunikat Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami:
  1. odsetki, 40 euro rekompensaty, sporne;
  2. inwentaryzacja – zasady;
  3. inne zagadnienia ważne dla rozliczeń należności i zobowiązań;
  4. konto 300 – zastosowanie i prowadzenie rozliczeń w tym konto 300 w Rb28s oraz Rb34s.
 8. Zwolnienie z ZUS – zasady rozliczeń w zależności od:
  1. moment złożenia wniosku o zwrot nadpłaty;
  2. status pue – rozliczenie;
  3. wniosek o zwrot, a nadpłata w czerwcu.
 9. Dochody i wydatki – paragrafy klasyfikacji budżetowej.
 10. Polityka rachunkowości – zakres obowiązkowych zmian.
 11. Covid 19 a dochody i wydatki w placówce oświatowej – na przykład kwestia kwarantanny a środki od wojewody.
 12. Pytania i dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Głównych księgowych, pracowników pionów finansowo-księgowych odpowiedzialnych za prowadzenie rozliczeń, sporządzanie sprawozdań oraz pracowników windykacji odpowiedzialnych za dochodzenie należności.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie finansów publicznych. Współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Właściciel kancelarii specjalizującej się w zagadnieniach prawno - finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m.in. dla: Ministerstw, Urzędów Marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń