Wdrożenie i koordynacja Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w praktyce!

Cele i korzyści

przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej wdrożenia i koordynacji PPK zgodnie z Ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Szkolenie ma charakter praktyczny, poruszane na szkoleniu problemy są odzwierciedleniem realnych sytuacji, którym prelegent musiał stawić czoła w praktyce, będąc koordynatorem ds. wdrożenia PPK w kilkunastu dużych i średnich firmach.

To szkolenie jest inne niż wszystkie! Tylko praktyka, gotowe wzory regulaminów, protokołów, klauzul informacyjnych dla Pracowników, testów dla instytucji finansowych z których należy wyłonić jedną!

zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawowe założenia i pojęcia związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) i pułapki z którymi musimy sobie poradzić:
  • Zasady ogólne stosowania ustawy o PPK.
  • Pracodawcy wyłączeni ze stosowania ustawy.
  • Cele i założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 2. Wdrażanie KROK PO KROKU. Warsztat z omówieniem jak nie popełnić żadnego błędu przy wdrożeniu!
 3. Pozostałe obowiązki pracodawców:
  • Etapy i terminy wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych przez kolejnych pracodawców (dużych, średnich i małych oraz przez zakłady pracy sfery budżetowej).
  • Akcja informacyjna i jej ogromne znaczenie.
  • Obowiązki informacyjne i administracyjne pracodawcy.​​​​​​​
 4. Wpłaty na PPK:
  • Przekazywanie wpłat do PPK – krok po kroku.
  • Wpłaty od państwa.
  • Wpłaty osób zatrudnionych.
  • Wpłaty finansowane przez pracodawcę.​​​​​​​
 5. Uczestnictwo osób zatrudnionych w PPK:
  • Rezygnacja pracownika z dokonywania wpłat do PPK – kiedy można składać, w jakiej formie, jak uniknąć błędów.
  • Wznowienie dokonywania wpłat do PPK.
  • Złożenie przez pracownika wniosku o dokonywanie wpłat.
  • Co się dzieje z PPK w przypadku zmiany pracodawcy?
  • Dysponowanie oszczędnościami w trakcie trwania okresu zatrudnienia.
  • Wypłata środków przed ukończeniem 60. roku życia.
  • Dysponowanie oszczędnościami po ukończeniu 60 lat.
  • Dziedziczenie środków i ich podział w przypadku śmierci uczestnika PPK.
  • Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa.
  • Nadzór nad funkcjonowaniem PPK.
 6. Sankcje związane z nie przystąpieniem do PPK oraz konsekwencje błędów przy wdrożeniu.
 7. Nowe kompetencje kontrolne PIP w zakresie PPK.
 8. Pytania oraz indywidualne konsultacje z Prowadzącą.​​​​​​​
zwiń
rozwiń
Adresaci

osoby bezpośrednio zajmujące się wdrażaniem PPK w jednostce, pracownicy działów kadrowych, prawnych oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką PPK.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik i ekonomista, ekspert z wieloletnim doświadczeniem. Niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy i ochrony danych osobowych. Zajmuje się doradztwem, weryfikacją i przeglądem stanu dokumentacji prawno-pracowniczej pod kątem zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, ekspert Wydawnictwa Wiedza i Praktyka, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, oraz wdrożeniowiec PPK w kilkunastu dużych i średnich firmach.

zwiń
rozwiń