Ujawnianie w ewidencji gruntów i budynków praw do nieruchomości

Miejsce
Internet
Termin
6 sierpnia 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
265 zł
Cele i korzyści

Zapoznanie uczestników z aktami prawnymi, procedurami oraz dokumentami, na podstawie których prawidłowo winny być ujawnianie praw do nieruchomości w rejestrach ewidencji gruntów i budynków. Zapoznanie uczestników szkolenia z praktycznym stosowaniem obowiązku prawidłowego ujawniania praw do nieruchomości określonym w prawie geodezyjnym i kartograficznym oraz w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

zwiń
rozwiń
Program

1. Ujawnianie prawa własności Skarbu Państwa oraz jednostek i organów wykonujących prawa właścicielskie w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa:
a) Omówienia podstaw prawnych i dokumentów na podstawie, których prawidłowo ujawnia się prawa Skarbu Państwa do nieruchomości.
b) Omówienia podstaw prawnych i dokumentów na podstawie, których prawidłowo ujawnia się jednostki i organy wykonujące prawa właścicielskie w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, w szczególności: KOWR; Lasy Państwowe; AMW; Wody Polskie; GDDKiA; KZN; Starosta (Prezydent w mieście na prawach powiatu).
2. Ujawnianie praw właścicielskich jednostek samorządu terytorialnego nabytych w szczególności w trybach:
a) Komunalizacji na podstawie przepisów ustawy z 10 maja 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.
b) Ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
c) Ustawy z 13 października 1998 roku przepisy wprowadzające ustawę reformującą administrację publiczną.
3. Ujawnianie w rejestrach EGiB nieruchomości wywłaszczonych pod drogi publiczne w trybach:
a) Art. 73 ustawy z 13 października 1998 roku przepisy wprowadzające ustawę reformującą administrację publiczną.
b) Art. 98 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
c) Art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – specustawa drogowa.
4. Ujawnianie zmian podmiotowych na podstawie aktów normatywnych – ustaw, rozporządzeń.
5. Ujawnianie zmian podmiotowych na podstawie decyzji administracyjnych – różnica między decyzją konstytutywną a deklaratoryjną.
6. Ujawnianie zmian podmiotowych w zakresie użytkowania wieczystego i jego przekształceń w prawo własności – omówienie podstawy prawnej i dokumentów stanowiących podstawę zmian w EGiB.
7. Ujawnienie w EGiB nieruchomości lokalowej - omówienie podstawy prawnej i dokumentów stanowiących podstawę zmian w EGiB.
8. Pytania, dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy Starostw Powiatowych oraz Urzędów Miejskich miast na prawach powiatu i Powiatowych lub Miejskich Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zajmujący się ewidencją gruntów i budynków oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie geodezji i kartografii. 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Inżynier geodeta - wieloletni pracownik administracji samorządowej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestrów ewidencji gruntów i budynków. Obecnie kierująca wydziałem gospodarki nieruchomościami. Od kilku lat trenerka prowadząca szkolenia z zakresu geodezji, gospodarki nieruchomościami i postępowań administracyjnych. Przede wszystkim praktyk w omawianym zakresie.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Joanna Kulas
Koordynator szkoleń, koordynator forów samorządowych
tel. 17 862 69 64
joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

ZGŁOSZENIA:

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: post@frdl.rzeszow.pl lub poprzez formularz zgłoszenia do 3 sierpnia 2020 r.