Tworzenie dostępnych treści zasobów stron internetowych

Cele i korzyści

Zgodnie z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych z 4 kwietnia 2019 roku, elementy zawarte na stronach internetowych powinny być przygotowane z uwzględnieniem standardów WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines).

"Wytyczne dla dostępności treści internetowych 2 (WCAG 2) to szeroki wachlarz rekomendacji dotyczących tworzenia treści internetowych bardziej dostępnymi. Wdrożenie niniejszych wytycznych sprawi, iż treść stron WWW stanie się dostępna dla szerszego grona użytkowników niepełnosprawnych, w tym dla osób niewidomych i słabowidzących, głuchych i niedosłyszących, osób mających trudności w uczeniu się, osób z ograniczeniami kognitywnymi, niepełnosprawnych ruchowo, z zaburzeniami mowy, nadwrażliwością na światło, oraz osób z niepełnosprawnościami złożonymi. Wprowadzenie wytycznych w życie, sprawi również, że treści internetowe będą bardziej przyjazne dla każdego innego użytkownika."

Biorąc pod uwagę potrzeby rynku oraz rosnące zainteresowanie społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem grup narażonych na wykluczenie cyfrowe i społeczne, zapraszamy na szkolenie z zakresu przygotowania zasobów cyfrowych stron internetowych zgodnie z zasadami, wytycznymi oraz kryteriami sukcesu WCAG 2.1. Nabyte nowe kompetencje umożliwiają przyszłym uczestnikom szkolenia umiejętne przygotowanie materiałów informacyjnych, edukacyjnych oraz promocyjnych zgodnie z międzynarodowym standardem dostępności WCAG 2.1, Standardem EN 301 549, Dyrektywą UE 2016/2102 oraz ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.

Nabyte umiejętności w znacznym stopniu przyspieszą wymianę informacji w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami dobrych praktyk.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie do standardów dostępności ze szczególnym uwzględnieniem tematyki w obrębie przygotowań dostępnych dokumentów cyfrowych (Standard EN 301 549 rozdział 10).
2. Zapoznanie z użytkownikami i odbiorcami dokumentów z naświetleniem grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym i społecznym (m.in. Persona Spectrum).
3. Omówienie z przykładami poprawnego treści stron internetowych z uwzględnieniem zamieszczonych elementów tj. dokumenty cyfrowe, multimedia, media społecznościowe: 

• tytuł strony,
• nagłówki,
• typografia strony (czcionka, hiperłącza, elementy graficzne, kolumny, zawijanie tekstu, paragrafy),
• tabele,
• listy elementów (punktory i numeracja),
• teksty alternatywne dla zdjęć/ilustracji, tabeli, diagramów, wykresów,
• transkrypcja elementów graficznych (plakaty, infografika),
• technika OCR dla tekstu w obrazie,
• odpowiedni kontrast pomiędzy tłem a tekstem, hiperłącza/linku wobec tekstu i tła,
• hiperłącza/linki (etykiety),
• ustawienia języka dla zwrotów w językach innych niż język główny,
• dostępność mutlimedialna (transkrypcja, napisy dla osób niedosłyszących, audio deskrypcja),
• dostępność dokumentów cyfrowych jako elementy stron www (dokument w formacie PDF), 
4. Zapoznanie z podstawowymi narzędziami służącymi do walidacji automatycznej i manualnej treści stron www: 
• walidator automatyczny EIII,
• walidator automatyczny WAVE,
• walidator automatyczny ARC Toolkit/ANDI,
• walidator Utilitia, 
• walidacja automatyczna z użyciem Siteimprove,
• narzędzia i aplikacje do OCR,
• aplikacja PDF Accessibility Checker - PAC 3 (PAC 2 oraz PAC 1.3),
• inne narzędzia polecane przez Konsorcjum W3C.
5. Wprowadzenie podstaw strategii testowania stron/portali – zakres przeprowadzenia audytu.
6. Pytania. Dyskusja. Podsumowanie.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane do:

informatyków, redaktorów BIP, stron www i mediów społecznościowych, którzy nie tylko przygotowują i projektują strony internetowe ale w sposób ciągły pogłębiają swoją wiedzę na temat zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu w zakresie sposobu zamieszczania treści.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

certyfikowany ekspert ds. WCAG pierwsze zainteresowania dostępnością cyfrową były związane z tłumaczeniem napisów do filmów jak również sposób przygotowania dubbingu. Od 2010 roku swoje zainteresowania dodatkowo skupiła wokół problematyki związanej z tłumaczeniem napisów oraz wykorzystania najnowszej technologii komputerowej, w szczególności narzędzia CAT (Computer Assisted/Aided Tools). Od 2012 roku bierze udział w warsztatach związanych z przygotowaniem audiodeskrypcji do filmów i dzieł plastycznych. W 2013 roku inicjuje utworzenie pierwszych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jest współautorem Metodologii badania dostępności strony www dla osób niepełnosprawnych, starszych i innych narażonych na wykluczenie cyfrowe w oparciu o WCAG 2.0 dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, którą opublikowano w maju 2013 roku oraz Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego w latach 2014-2020. W 2016 roku otrzymała certyfikat (PCWA) potwierdzający wiedzę i umiejętności audytowania stron zgodnie z zasadami WCAG 2.0 nadanym przez University of South Australia oraz Media Access Australia. W 2020 roku jest współautorem Metody oceny dostępności cyfrowej strony internetowej zgodnie z zasadami WCAG 2.1. Od 8 lat prowadzi warsztaty, szkolenia i seminaria przybliżając tematykę użyteczności i dostępności materiałów elektronicznych oraz stron internetowych.

zwiń
rozwiń