System Informacji Oświatowej w praktyce. Jak prawidłowo wprowadzać dane do systemu?

Cele i korzyści

Osoby odpowiedzialne za przekazywania danych w SIO są zobowiązane stosować merytoryczne wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, tak aby dane wprowadzone do SIO były poprawne pod kątem naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu i zapewniły właściwe finansowanie oświaty.

W przypadku błędnie wprowadzonych danych i zawyżenia subwencji samorząd musi zwrócić te środki, a w przypadku zaniżenia subwencji nie może wystąpić o jej zwiększenie z tytułu błędu w SIO, dlatego niezwykle istotne jest by dane były do systemu wprowadzane poprawnie.

Szkolenie pozwoli Państwu zweryfikować wiedzę i nabyć umiejętności dotyczące prawidłowego wprowadzania danych do systemu i ich weryfikacji.

CELE I KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Celem szkolenia jest poznanie nowego Systemu Informacji Oświatowej w praktyce.
 • Szkolenie ma charakter praktyczny i będzie przeprowadzone na rzeczywistej (szkoleniowej) aplikacji nowego SIO. Prowadzący, krok po kroku, pokaże na programie nowego SIO jak wprowadzać dane do poszczególnych modułów nowego SIO.
 • Oprócz technicznych aspektów funkcjonowania aplikacji, prowadzący przekaże informacje dotyczące merytorycznych aspektów wprowadzania danych do SIO pod kątem naliczenia subwencji oświatowej.
 • Ponadto za pomocą nowego SIO od 2018 roku uczniowie są zgłaszani do egzaminów, a w przypadku szkół i placówek dotowanych dodatkowo przekazanie danych do SIO jest warunkiem otrzymania dotacji.
 • Ponadto zostaną omówione raporty w Strefie dla Zalogowanych. Prowadzący przedstawi procedurę potwierdzenia prawdziwości danych wprowadzanych w nowym SIO do naliczenia subwencji oświatowej.
 •  Omówiona zostanie rola dyrektora w weryfikacji danych do subwencji, jak dyrektor może weryfikować dane wprowadzane w raportach oraz jak i do kiedy można poprawić błąd w nowym SIO wg stanu na dzień 30 września, aby był uwzględniony do subwencji.
 • Szkolenie poprowadzi wieloletni pracownik MEN, który był odpowiedzialny za system SIO oraz naliczenie subwencji oświatowej.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Aspekty prawne – ustawa o systemie informacji oświatowej.
 2. Udzielenie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO:
  • prezentacja na aplikacji nowego SIO,
  • jak złożyć wniosek i uzyskać dostęp do bazy danych SIO?
  • dane osobowe w SIO a RODO.
 3. Terminy przekazywania danych do SIO.
 4. Ustawowe obowiązki dyrektora szkoły w związku z uczniem niezweryfikowanym z rejestrem PESEL - współpraca z USC. Realizacja tego obowiązku w aplikacji SIO, a także poprawność przygotowanej dokumentacji.
 5. Prawidłowy sposób rejestrowania orzeczeń i opinii. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną:
  • realizacja tego obowiązku w aplikacji SIO,
  • weryfikacja orzeczenia a naliczenie subwencji oświatowej na to orzeczenie,
  • okres obowiązywania orzeczenia w aplikacji SIO.
 6. Terminy przekazywania danych do SIO w kontekście naliczenia subwencji.
 7. Prezentacja na aplikacji nowego SIO jak wprowadzać dane do systemu przez przedszkole, szkołę i placówkę w każdym z modułów: Podmiot, Uczeń, Nauczyciel, Dane zbiorcze.
 8. Prezentacja na aplikacji nowego SIO jak wprowadzać dane do systemu przez jst w każdym z modułów: RSPO, Dane zbiorcze, Uczeń, Nauczyciel.
 9. Wprowadzanie danych do nowego SIO w kontekście naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządu. Aspekty merytoryczne dotyczące wprowadzania danych do nowego SIO – prezentacja na aplikacji.
 10. Poprawne przypisanie uczniów do oddziałów podstawowych i dodatkowych. Kiedy uczeń powinien być w dwóch oddziałach?
 11. Poprawna rejestracja pobytu wychowanka w placówkach oświatowych.
 12. Poprawne wprowadzenie orzeczeń uczniów, wraz z okresami obowiązywania oraz ich weryfikacja z poradnią.
 13. Poprawne wprowadzenie pozostałych danych subwencyjnych, dotyczących ucznia (nauczanie domowe, nauczanie indywidualne, bezpłatna nauka języka polskiego itd.).
 14. Poprawne wprowadzenie umów nauczycieli do subwencji oświatowej: rodzaj umowy, tygodniowy wymiar zajęć, nieobecności subwencyjne, awans zawodowy. Różnica danych w SIO z arkuszem organizacji.
 15. Prezentacja operacji grupowych usprawniających pracę w nowym SIO:
  • filtry, grupowe operacje w module Uczeń i Nauczyciel,
  • możliwości importu danych z dzienników elektronicznych do SIO.
 16. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przy wprowadzeniu danych do subwencjipraktyce.
 17. Potwierdzanie prawdziwości danych w nowym SIO do naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu:
  • zestawienia zawierającego dane z nowego SIO do naliczenia subwencji oświatowej. Procedury potwierdzenia prawdziwości zestawiania subwencyjnego – rola dyrektora w potwierdzaniu danych subwencyjnych ze szkół i terminy,
  • jak i do kiedy można poprawić błąd w nowym SIO w kontekście ustawowych terminów naliczenia subwencji na danych z nowego SIO?
  • okres możliwych korekt danych SIO i brak możliwości takich korekt po określonej dacie,
  • konsekwencje niewprowadzenia danych oraz wprowadzenia ich niezgodnie ze stanem faktycznym (zwrot nienależnie pobranej subwencji, 5-letni okres kontroli).
 18. Raporty w strefie dla zalogowanych. Weryfikacja poprawności danych subwencyjnych z punktu widzenia dyrektora:
  • omówienie raportu subwencyjnego,
  • liczba uczniów i ich charakterystyki (wagi do subwencji),
  • liczba etatów nauczycieli – na podstawie, których danych wprowadzonych do SIO są generowane raporty subwencyjne i naliczana subwencja oświatowa.
 19. Raporty w strefie dla zalogowanych. Weryfikacja poprawności danych subwencyjnych z punktu widzenia samorządu:
  • omówienie raportu subwencyjnego do potwierdzenia przez samorząd, kontrola poprawności danych subwencyjnych z punktu widzenia jst- możliwości i ograniczenia,
  • funkcjonalności arkusza kalkulacyjnego ułatwiające automatyzację weryfikacji.
 20. Praca z instrukcjami do nowego SIO – jak sprawnie i szybko znaleźć odpowiedź na pytania dotyczące technicznych i merytorycznych aspektów wprowadzania danych?
zwiń
rozwiń
Adresaci

pracownicy szkół i placówek oraz dyrektorzy wprowadzający dane do systemu, a także pracownicy samorządu, którzy muszą kontrolować czy dane, które przekazała szkoła są prawidłowe oraz potwierdzają prawdziwość danych subwencyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 7 lat pracownik MEN. Na początku w Wydziale Analiz w Departamencie Ekonomicznym jako pracownik odpowiedzialny za kwestie planowania i wykonywania budżetu, potem pracownik w Departamencie odpowiedzialnym za finansowanie zadań oświatowych, później jako Naczelnik Wydziału Statystyki odpowiedzialny za system informacji oświatowej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w tym przepisów określających zasady dotowania szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat). Autor nowelizacji ustawy o systemie informacji oświatowej zmieniającej SIO na system dostępny przez przeglądarkę internetową.

zwiń
rozwiń