Skutki prawne i finansowe projektowania przebiegu dróg w planie zagospodarowania przestrzennego

Miejsce
Internet
Termin
07 sierpnia 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
265 zł
Cele i korzyści

Zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi skutkami prawnymi i finansowymi uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego oraz procedur ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne, sposoby ich rozliczania i wypłaty. Uczestnicy zdobędą wiedzę opartą na obowiązujących przepisach prawa, aktualnym orzecznictwie sądów oraz przyjętych zasadach i procedurach w zakresie planowania przestrzennego oraz skutkach tego planowania jak i ustalania odszkodowań za wywłaszczenia nieruchomości pod drogi publiczne.

zwiń
rozwiń
Program

I. Planowania dróg w planie zagospodarowania przestrzennego:
1. Definicja drogi publicznej i drogi wewnętrznej.
2. Realizacja obowiązku zapewnienie dostępności komunikacyjnej do terenów zainwestowanych lub planowanych do zabudowy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
3. Planowanie dróg publicznych.
4. Planowanie dróg wewnętrznych.
5. Obowiązek uwzględnienia przy planowaniu dróg parametrów technicznych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
II. Roszczenia odszkodowawcze związane z planowaniem przestrzennym i budową dróg publicznych oraz drogami istniejącymi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy gmin, powiatów, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich oraz zarządów dróg zajmujący się zarówno planowaniem przestrzennym jak i skutkami prawnymi i finansowymi uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego oraz odszkodowaniami za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne jak i przejmowaniem tych nieruchomości i wypłacaniem odszkodowań, jak również planiści oraz rzeczoznawcy majątkowi zajmujący się planowaniem przestrzennym oraz ustalaniem skutków prawnych i finansowych tych planów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Inżynier geodeta - wieloletni pracownik administracji samorządowej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestrów ewidencji gruntów i budynków. Obecnie kierująca wydziałem gospodarki nieruchomościami. Od kilku lat trenerka prowadząca szkolenia z zakresu geodezji, gospodarki nieruchomościami i postępowań administracyjnych. Przede wszystkim praktyk w omawianym zakresie.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Joanna Kulas
Koordynator szkoleń, koordynator forów samorządowych
tel. 17 862 69 64
joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

ZGŁOSZENIA:

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: post@frdl.rzeszow.pl lub poprzez formularz zgłoszenia do 3 sierpnia 2020 r.