Promowanie ekologii w zarządzaniu miastem i gminą

Cele i korzyści

Zapraszamy Państwa na szkolenie, na którym omówione zostaną zagadnienia związane z rosnącym znaczeniem ekologii w procesach związanych z komunikowaniem marki miasta i gminy oraz wpływu działań prośrodowiskowych na kształtowanie relacji na linii miasto-mieszkańcy. Celem tego szkolenia będzie zainspirowanie Państwa do poszukiwania nowych, atrakcyjnych dla odbiorców, kanałów, narzędzi i sposobów promowania ekologii w zarządzaniu miastem i gminą.
Uczestnicy otrzymają szereg praktycznych wskazówek na temat przygotowania i organizacji ekologicznych projektów związanych z kształtowaniem wizerunku oraz promocją miasta bądź gminy.
Dowiedzą się również, jak pracować nad marką miejsca w kontekście działań prośrodowiskowych i jak wykorzystać ekologię do budowania pozytywnych relacji z różnymi grupami interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Ekologia w zarządzaniu miastem i gminą. Moda czy konieczność?
• Proekologiczne inicjatywy w strategiach rozwoju miast i gmin.
• Ekologia i miasta przyszłości.
• Ekologia a technologia. Rewolucja transportowa.
• „Zielona” współpraca lokalnych władz z sektorem prywatnym.
2. Metody angażowania mieszkańców w działania proekologiczne. Inicjatywy społeczne:
• Wsparcie finansowe.
• Edukacja i wydarzenia proekologiczne.
• Aplikacje i ekogry dla mieszkańców.
• Dostęp do informacji.
• Aktywność mieszkańców.
3. Segregacja odpadów:
• Segregacja odpadów przez mieszkańców. Nakaz czy chęć?
• System Indywidualnej Segregacji Odpadów (SISO).
4. Best Practice: Kampanie promocyjne z ekologią w tle. Przykłady z Polski i ze świata:
• Zieleń w wielkim mieście, czyli opowieść o tym, jak zielony tramwaj objechał świat.
• Ekologia kontra smog, czyli jak pobudzić ruch turystów poza sezonem.
• Czekaj, odpoczywaj, oddychaj… na ekologicznym przystanku komunikacji miejskiej.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji samorządowej w tym jednostek odpowiedzialnych za wizerunek miasta lub gminy, komunikację z mieszkańcami i relacje zewnętrzne, a także za realizację projektów promocyjnych, osoby współpracujące z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działania proekologiczne.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Dyrektor Agencji Komunikacji Marketingowej. Autorka kilku kampanii promocyjnych z zakresu marketingu terytorialnego oraz promocji miast i regionów, realizowanych na terenie kraju oraz za granicą. Kieruje zespołem odpowiedzialnym za przygotowanie i realizację strategii komunikacyjnych oraz kampanii promocyjnych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu komunikacji marketingowej w ramach podyplomowych studiów przy Uniwersytecie Śląskim. Współpracowniczka miesięcznika „Marketing w Praktyce” (publikacje z zakresu komunikacji marketingowej, współpracy z agencją reklamową, marketingu relacji oraz promocji miast i regionów). Absolwentka Katedry Marketingu Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończyła kurs Professional Diploma in Marketing oraz Postgraduate Professional Diploma in Marketing I uzyskała międzynarodowy dyplom The Chartered Institute of Marketing in London.

zwiń
rozwiń