Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jak przygotować dobry wniosek?

Cele i korzyści

nabycie wiedzy i kompetencji niezbędnych do przygotowania i realizacji projektów dofinansowanych w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wzrost wiedzy w zakresie:

 • zasad przygotowania i realizacji projektów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN),
 • najważniejszych elementów projektu i wniosku aplikacyjnego w programach MKiDN,
 • najczęściej popełnianych błędów związanych z przygotowaniem i realizacją projektów w programach MKiDN.

Zdobycie kompetencji do przygotowania prawidłowego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programów MKiDN.

Nabycie umiejętności w zakresie planowania projektów kulturalnych, inwestycyjnych, infrastrukturalnych w ramach programów MKiDN.

Zwiększenie motywacji do aktywnego finansowania działań w ramach programów MKiDN.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie:

 • zebranie oczekiwań od uczestników szkolenia,
 • ewaluacja interim.

2. Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

 • gdzie szukać informacji o programach MKiDN?
 • najważniejsze obszary wsparcia z podziałem na projekty inwestycyjne, miękkie i mieszane.
 • najważniejsze obszary wsparcia i linie demarkacyjne pomiędzy programami.

3. Analiza wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programów MKiDN.

Analizie szczegółowej poddanych zostanie przynajmniej 5 wniosków, które otrzymały dofinansowanie i znaczącą liczbę punktów w poprzednich konkursach MKiDN. Wybór projektów do analizy zostanie dokonany na podstawie preferencji uczestników szkoleń (organizator szkolenia dysponuje dofinansowanymi wnioskami we wszystkich komponentach programu MKiDN).

4. Podsumowanie i zamknięcie szkolenia:

 • gdzie szukać dalszych informacji dot. przygotowania i realizacji projektów w ramach programów MKiDN i innych funduszy o zbliżonym charakterze?
 • podsumowanie szkolenia,
 • ewaluacja ex-post.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

pracownicy i kadra zarządzająca publicznych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury (przede wszystkim podmioty stale współpracujące z wybranymi instytucjami kultury).

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Kulturoznawca, trener, koordynator projektów, przede wszystkim edukacyjnych i kulturalno-artystycznych. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Vaxjo Universitet w Szwecji. W latach 2011-2012 animator w Regionalnym Ośrodku EFS w Krakowie oraz Trener kluczowy w Regionalnym Ośrodku EFS w Przemyślu. Długoletni współpracownik FRDL. Ekspert Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w obszarze rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i współpracy międzysektorowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i realizowaniu projektów, m.in. z programów: Kapitał Ludzki, PFRON, PROW, RPO, PO WER, Erasmus+, Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Program Rozwoju Bibliotek i inne.

zwiń
rozwiń