Odpowiedzialność prawna księgowego

Cele i korzyści
  • nabycie i poszerzenie wiedzy o odpowiedzialności prawnej księgowych,
  • poznanie reguł ich odpowiedzialności - cywilnej, pracowniczej, karnej, czy karno-skarbowej
  • poznanie specyficznych zasad odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, poparte przykładami orzecznictwa,
  • szkolenie ma walor praktyczny i ma na celu poznanie sposobów możliwej obrony
zwiń
rozwiń
Program

1. Odpowiedzialność cywilna księgowego, w tym odpowiedzialność odszkodowawcza.
 a. Rodzaje odpowiedzialności (kontraktowa, deliktowa, bezpodstawne wzbogacenie).
 b. Szkoda i związek przyczynowo skutkowy jako przesłanki odpowiedzialności.
 c. Wina księgowego jako przesłanka odpowiedzialności cywilnej.
 d. Przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych.

2. Odpowiedzialność pracownicza księgowego.
 a. Szkoda popełniona umyślnie i nieumyślnie – zasady odpowiedzialności.
 b. Tryb rozwiązania umowy o pracę z księgowym.
 c. Odpowiedzialność porządkowa.

3. Odpowiedzialność karna i karna skarbowa księgowego.
 a. Ustalenie osoby ponoszącej odpowiedzialność.
 b. Najczęstsze przypadki odpowiedzialności karnej księgowych i karnej skarbowej odpowiedzialności.

4. Odpowiedzialność głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych.
 a. Zakres odpowiedzialności.
 b. Podstawy prawne odpowiedzialności.

5. Orzecznictwo.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów finansowo-księgowych, główni księgowi jednostek sektora finansów publicznych, kadra zarządzająca w instytucjach publicznych i prywatnych, pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę finansową
w tych instytucjach.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, właściciel Kancelarii Radcy Prawnego w Poznaniu od ponad kilkunastu lat, mediator, wykładowca prawa w szkole wyższej, trener w tym prawa pracy z uprawnieniami pedagogicznymi.

zwiń
rozwiń