Naliczanie wynagrodzeń oraz ZUS w 2020 roku

Cele i korzyści
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących teorii i praktyki w zakresie wynagrodzeń pracowniczych i osób współpracujących w ramach umów cywilnoprawnych oraz naliczania składek na ubezpieczenie społeczne.
 • Zapoznanie się z podstawowymi terminami i definicjami z zakresu m.in.: wynagrodzeń, umów, potrąceń oraz naliczania składek na ubezpieczenie społeczne, w tym podstawy wymiaru świadczeń.
 • Omówienie zagadnień programu na ciekawych i praktycznych przykładach.
 • Szkolenie stanowi wyjątkową okazję, aby móc zapytać praktyka o rozwiązania trudnych i zawiłych spraw, które pojawiają się w codziennej pracy.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Lista płac - aspekty praktyczne w przygotowaniu listy wypłat:
  • Lista płac – jej budowa, elementy, cel. Na co zwrócić uwagę przy jej przygotowaniu?
  • Poprawne naliczanie wynagrodzeń.
  • Regulamin wynagradzania a list płac.
  • Składniki listy płac.
  • Minimalne wynagrodzenie.
  • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.
  • Dodatek za pracę w godzinach nocnych.
  • Wynagrodzenie urlopowe.
  • Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – w jakich przypadkach wykorzystujemy naliczenie jak za ekwiwalent?
  • Ustalanie stałych i zmiennych składników.
  • Ustalenie wynagrodzenia w przypadku nie przepracowania pełnego miesiąca.
  • Zmiana wynagrodzenia lub wymiaru etatu.
 2. Zasady dokonywania potrąceń na przykładach:
  • Kwoty wolne od potrąceń.
  • Potrącenia za zgodą pracownika a bez zgody pracownika.
  • Potrącenia alimentacyjne i niealimentacyjne.
  • Potrącenia z umów cywilnoprawnych.
  • Potrącenia ZFŚŚ.
  • Potrącenia z zasiłków.
  • Zbieg tytułów egzekucyjnych. Kolejność potrąceń.
  • Potrącenia na wniosek sądu.
  • Potrącenia administracyjne.
 3. Umowy cywilnoprawne:
  • Gwarancja minimalnej stawki, wyjątki.
  • Ewidencja godzin pracy zleceniobiorcy.
  • Zasady wyliczania wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej (zlecenia, dzieła).
  • Odróżnianie umów zleceń od umów o dzieło.
 4. Opłacanie składek za pracowników i zleceniobiorców:
  • Rozliczanie składek ZUS za pracownika.
  • Umowa cywilnoprawna a ZUS.
  • Umowa cywilnoprawna wykonywana na rzecz własnego pracodawcy.
  • Przychody zwolnione od składek na ubezpieczenia społeczne.
  • Składki za przedsiębiorców.
 5. Zbiegi tytułów do podlegania ubezpieczeniom społecznym:
  • umowy zlecenia – umowy o pracę.
  • umowy zlecenia uczniów, studentów.
  • umowy zlecenia a prowadzenie j działalności gospodarczej.
  • umowy zlecenia zawierane podczas korzystania z urlopów.
  • umowy zlecenia z własnym pracownikiem.
  • umowy zlecenia z emerytem, rencistą.
 6. Dyskusja i podsumowanie.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów kadrowo-płacowych, działów księgowości, biur rachunkowych, osoby odpowiedzialne za rozliczanie wynagrodzeń pracowników i składek ZUS.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa karno-skarbowego, gospodarczego i handlowego. Właścicielka dużej kancelarii prawno-podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.

zwiń
rozwiń