Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego w 2020 r.

Cele i korzyści

Na zajęciach omówione zostaną między innymi:
• Dokumenty w kontroli zarządczej.
• Ustalenie celów i zadań w jednostkach samorządu terytorialnego i zarządzania ryzykiem (praktyczne ujęcie).
• Metody nadzorowania jednostek organizacyjnych JST.
• Monitoring kontroli zarządczej oraz oświadczenie (zapewnienie) o stanie kontroli zarządczej.
• Kontrola zarządcza planowane zmiany w przepisach.
Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieć dlaczego ważna jest kontrola zarządcza, kto za nią odpowiada, jakie są wymagane dokumenty i jakie aspekty systemu są najczęściej kontrolowane przez RIO i NIK. Wykładowca przedstawi jak realizować monitoring kontroli zarządczej oraz kto musi i jak można sporządzić oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Uczestnicy będą również potrafić określać cele i zadania jednostek, mierniki efektywności działania oraz stworzyć do wyznaczonych celów i zadań system zarządzania ryzykiem.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wstęp - kontrola zarządcza w świetle unormowań ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym:
• Definicja ustawowa, cel i zakres kontroli zarządczej oraz znaczenie dla jednostki.
• Wymagane uregulowania wewnętrzne.
• Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (najważniejsze elementy), komunikat Nr 6 Ministra Finansów z 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem,
• Kontrola zarządcza, a zakres odpowiedzialności: Za sprawy finansowe; Zamówienia publiczne, Rachunkowość kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pracowników (w związku z delegowanymi zadaniami). Przykłady gotowych powierzeń skutkujących odpowiedzialnością

zwiń
rozwiń
Adresaci

Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci, Starostowie, Zarządy Jednostek, Kierownicy jednostek organizacyjnych, Sekretarze, Skarbnicy, Główni Księgowi i pracownicy zajmujący się obsługą finansowo-księgową, audytorzy, kontrolerzy, pracownicy merytoryczni zajmujący się kontrolą zarządczą w jednostkach oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prowadzi szkolenia od 2003 roku. Wieloletni Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, wcześniej Główny Inspektor Wydziału Kontroli RIO, obecnie Zastępca Burmistrza, autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego i zamówień publicznych. Wykładowca Uniwersytecki, stale współpracuje z FRDL.

zwiń
rozwiń