Elektroniczne przesyłanie JPK VAT od 01.10.2020 r. Jak prawidłowo ewidencjonować sprzedaż i nabycie towarów i usług po zmianach.

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie z zakresu prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupów po zmianach od 01.10.2020 r. Zaproponowane szkolenie w praktyczny sposób wskaże jak prowadzić bieżące rozliczenia, przygotować się do planowanych zmian oraz kontroli organów zewnętrznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• W trakcie zajęć w kompleksowy i praktyczny sposób omówione zostaną zasady prowadzenia ewidencji w nowym systemie JPK.
• Podczas szkolenia wskazane zostaną zasady wykazywania w ewidencji JPK sprzedaży oraz zakupów podlegających odliczeniu. Przedstawione zostaną obowiązkowe i dobrowolne dane wpływające na prawidłowe rozliczenie i przesyłanie danych do MF.
• Zagadnienia zostały tak dobrane, aby w przystępny i praktyczny sposób przybliżyć niełatwy temat nowego obowiązku.
• Dzięki szkoleniu osoby uczestniczące poznają zasady prowadzenia i wysyłania ewidencji oraz deklaracji w jednym pliku JPK. Poznają również bieżące zmiany i stanowisko MF w tym zakresie.
• Po zakończeniu szkolenia uczestnicy pozyskają wiedzę jak przygotować się do bardzo ważnych i trudnych zmian oraz ewentualnych planowanych kontroli.

zwiń
rozwiń
Program

1. Likwidacja wysyłki oddzielnej deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz załączników VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT i zastąpienie nowym jednym dokumentem JPK (deklaracja i ewidencja).
2. Faktury, faktury uproszczone, faktury do paragonów, faktury korekty, noty. Czy zmienione zostaną dane na fakturach w celu ułatwienia prowadzenia ewidencji po zmianach?
3. Szczegółowe omówienia rejestrów i wskazanie nowych obowiązkowych i dobrowolnych danych – nowe kody, symbole, terminy, dane (towary i usługi wrażliwe).
4. Omówienie rozporządzenia i broszury informacyjnej MF. Na co zwrócić uwagę? – przykłady.
5. Jak ewidencjonować i przesyłać dane z kas rejestrujących w JPK – kiedy wykazywać paragon a kiedy faktura – przepisy przejściowe
6. Jak przygotować i przesyłać cząstkowy JPK w jednostkach budżetowych i zakładach do organu.
7. Wysyłka JPK z częścią ewidencyjną i deklaracyjną przez organ.
8. Jak korygować dane w JPK przed i po wejściu w życie przepisów.
9. Czy i jakie elementy obowiązkowo korygować bez wezwania przez US.
10. Kary porządkowe za błędy i nieprawidłowości w JPK
11. Zarządzenie/Uchwała w sprawie sporządzania i przesyłania JPK_V7M i JPK_V7K oraz korekt od 01.10.2020 r. - przykład
12. Panel dyskusyjny.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, księgowi, kierownicy jednostek, osoby, które są lub będą zobowiązane rozliczać lub brać udział w rozliczeniu podatku VAT oraz wszyscy zainteresowani ww. tematem.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych z zakresu rozliczania i ewidencjonowania projektów UE, wykładowca na szkoleniach służb cywilnych. Doświadczony praktyk z zakresu finansów, podatku VAT, podatku PIT, księgowania i rozliczania dotacji UE oraz podatku VAT. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

zwiń
rozwiń