Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Pana Prezydenta Tadeusza Ferenca. Był gospodarzem Rzeszowa przez 18 lat, zawsze zatroskanym o dobro Miasta. Był również członkiem Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Podkarpacia działającego przy FRDL Podkarpackim Ośrodku Samorządu Terytorialnego. Ale przede wszystkim był wybitnym samorządowcem, który wniósł ogromny wkład w rozwój samorządu w regionie i całej Polsce.

R.I.P.