Można już rejestrować się na II Krajowy Kongres Współpracy Lokalnej. Już 10 i 11 października w Warszawie spotkamy się, by dyskutować o demokracji na poziomie lokalnym, aktywizacji społecznej i budowaniu potencjału trzeciego sektora. Wydarzenie jest bezpłatne. 

 

Miejsce spotkań i dyskusji

Kongres to wydarzenie, na którym spotykają się osoby reprezentujące organizacje społeczne z całej Polski, przedstawicielki i przedstawiciele samorządów lokalnych oraz eksperci i ekspertki z zakresu partycypacji społecznej, edukacji obywatelskiej czy funkcjonowania trzeciego sektora. 10 i 11 października w Warszawie będziemy rozmawiali o tym, jak budować dobrą współpracę między NGO-sami, obywatelami i władzami samorządowymi po to, by tworzyć silne, otwarte i demokratyczne wspólnoty oparte na dialogu i tolerancji. Wierzymy, że to właśnie mieszkańcy działający lokalnie i współdecydujący o sprawach dotyczących ich społeczności mogą zmieniać rzeczywistość i budować wspólnoty, w których każdy ma szansę być wysłuchany.

Siła w trzecim sektorze

Ważnym podmiotem aktywizującym mieszkańców są organizacje pozarządowe. Kongres to wydarzenie dedykowane właśnie im. Zapraszamy do dyskusji, wymiany poglądów i uczenia się od siebie nawzajem. Przygotowaliśmy szereg paneli dyskusyjnych, debat i warsztatów, podczas których porozmawiamy o tym, jak prowadzić działania edukacyjne, pracować z osobami z doświadczeniem migracyjnym, wpływać na decyzje dotyczące planowania przestrzeni czy współtworzyć budżety obywatelskie. Nie zabraknie też warsztatów poświęconych wolontariatowi, planowaniu działań projektowych czy zdobywaniu funduszy.

Samorząd – ważny partner

Istotnym partnerem dla lokalnych organizacji jest samorząd terytorialny. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego ma już 35 lat doświadczenia w pracy z nim. Aktywnie uczestniczyliśmy w przemianach jego przemianach w Polsce od momentu, gdy odrodził się po 1989 roku. Chcemy podzielić się naszym doświadczeniem. Dlatego do udziału w Kongresie zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli samorządu terytorialnego. Ufamy, że dzięki twórczemu dialogowi możemy stworzyć wspólnie nową jakość w demokracji, zwłaszcza na poziomie lokalnym.

Razem dla dobra wspólnot lokalnych

W tym roku Kongres jest wydarzeniem międzynarodowym. W ramach Inicjatywy Regionalnej goście z krajów europejskich podzielą się swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami, które sprawdziły się w ich państwach.

Chcemy, by Kongres stał się miejscem do debaty i wymiany doświadczeń dla wszystkich tych, którym zależy na wspólnym dobru, przejrzystej i realnie funkcjonującej demokracji na szczeblu lokalnym oraz partycypacji mieszkańców w podejmowanych decyzjach. Wierzymy, że dzięki spotkaniom takim jak Kongres możemy wspólnie zmieniać rzeczywistość społeczną i dostosowywać ją do wyzwań nowych czasów.

Twórzmy razem aktywne, otwarte i zaangażowane społeczności lokalne!

Formularz rejestracyjny i wszystkie potrzebne informacje dostępne są na stronie Kongresu.
 

 

 

II Krajowy Kongres Współpracy Lokalnej jest finansowany ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Unia Europejska ani organ przyznający nie ponoszą za nie odpowiedzialności.
Inicjatywa regionalna w ramach wydarzenia jest finansowana przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny oraz Programu Aktywni Obywatele Bułgaria.