Zakończyliśmy część terenową badań jakościowych w województwach podkarpackim i pomorskim, które prowadziliśmy w ramach projektu „Modelowe rozwiązania wzmacniające udział obywateli w decydowaniu o sprawach lokalnych”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Celem badania było zdiagnozowanie i wyodrębnienie najważniejszych mechanizmów wspierających zaangażowanie obywateli w sprawy lokalne. Aby go zrealizować siedmioro badaczy przeprowadziło w wybranych gminach obserwacje etnograficzne, wywiady indywidualne (IDI) oraz wywiady grupowe (FGI). W sumie w badaniach miało szansę wypowiedzieć się prawie 190 osób z mniejszych i większych miejscowości w województwach podkarpackim i pomorskim. Wszystkim osobom, które zgodziły się z nami porozmawiać, dziękujemy za czas i zaangażowanie w niniejsze przedsięwzięcie.

Teraz rozpoczynamy analizę zebranych danych. Wyniki badań zostaną opracowane w formie zbiorczych raportów dla każdego z województw. Posłużą one do dalszych prac w projekcie, w tym do przeprowadzenia badań sondażowych.