Bardzo wiele dyskusji o obywatelstwie kończy się wnioskiem o potrzebie edukacji...i to nie tylko dzieci i młodzieży. Z edukacją obywatelską dorosłych wiąże się jednak wiele wyzwań. Jak uczyć demokracji bez robienia polityki? Jak rozwijać programy, które nie byłyby propagandą lub uwikłaniem w wieczne spory światopoglądowe? I może najważniejsze, komu w ogóle potrzebna jest zmiana, którą taka edukacja przyniesie? 

W raporcie przygotowanym przez Filipa Konopczyńskiego i Mikołaja Lewickiego prezentujemy europejskie doświadczenia w tym zakresie.

Więcej o projekcie

Opracowanie powstało w ramach Projektu „Modelowe rozwiązania wzmacniające udział obywateli w decydowaniu o sprawach lokalnych”. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.