15 stycznia rozpoczyna się drugi nabór wniosków w konkursie na małe granty w ramach projektu „Building Bridges - Civic Capital in Local Communities”, którego operatorem jest FRDL.

 

W konkursie organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości od 10 do 20 tys. euro na projekty trwające od 6 do 12 miesięcy.

Projekty dotyczyć mogą czterech obszarów tematycznych:

  • Upowszechnianie wiedzy i budowanie świadomości dotyczącej znaczenia Karty Praw Podstawowych i traktatów UE.
  • Działania strażnicze i wspieranie społeczności lokalnych w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji w tworzeniu polityk lokalnych.
  • Wspieranie ofiar dyskryminacji i grup narażonych na dyskryminację, których prawa podstawowe są naruszane.
  • Rozwój organizacji jako aktywnych podmiotów zaangażowanych w budowanie demokracji lokalnej.

Szczegóły dotyczące konkursu, regulamin i link do formularza zgłoszeniowego dostępne na stronie www.bb.frdl.pl/granty. Zapraszamy także  do udziału w spotkaniach informacyjnych o konkursie na małe granty. Nasi eksperci pomogą przygotować projekt i wyjaśnią, jakie są najważniejsze zasady składania wniosków.

Wnioski składać można do 15 marca.

Projekt Building Bridges – Civic Capital in Local Communities" jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu CERV (Citizens, Equality, Rights and Values). Celem projektu jest wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych, zwłaszcza działających na obszarach wiejskich i w miastach do 50 tys. mieszkańców oraz promowanie wartości europejskich i praw zawartych w Karcie Praw Podstawowych.

Dotychczas rozstrzygnięto konkursy na granty interwencyjne i na duże granty – z wybranymi do realizacji projektami można zapoznać się tutaj: https://bb.frdl.pl/granty/realizacja-projektow. Zachęcamy do śledzenia projektu na Facebooku i Instagramie.