„Szkoła Aktywnego Sektora. Program rozwoju organizacji i budowania sieci współpracy” to wspólny projekt realizowany przez Fundacja Edukacja dla Demokracji oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Projekt jest finansowany z Funduszy EOG, w ramach Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny. Stanowi kompleksową ofertę możliwości edukacyjnych i sieciujących ukierunkowanych na podniesienie konkurencyjności polskich lokalnych organizacji. Adresatami projektu są organizacje i grupy nieformalne działające na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, różnorodności społecznej, równego traktowania, kultury demokratycznej i dialogu. Do udziału w projekcie zaproszone są w szczególności przedstawicielki i przedstawiciele organizacji i grup z mniejszych miast i miejscowości, działających od niedawna i potrzebujących wsparcia kompetencyjnego.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Organizatorzy pokrywają również koszty zakwaterowania i wyżywienia podczas szkoleń stacjonarnych w Warszawie (bez kosztów podróży). Rekrutacja trwa do 22 września.

Więcej o Szkole Aktywnego Sektora:
https://szkolasektora.org.pl/

Więcej o aktualnej rekrutacji:
https://szkolasektora.org.pl/ruszyla-rekrutacja-do-3.../

Termin nadsyłania zgłoszeń: 22.09.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 13.10.2022
Zakończenie wydarzenia: 17.01.2023
Miejsce wydarzenia: Warszawa, on-line

Więcej informacji:
elzbieta.jankowska@frsi.org.pl
+48 722 003 352