Już za nieco ponad dwa tygodnie spotkamy się wspólnie na III Krajowym Kongresie Forów Skarbników. To ważne wydarzenie odbywa się dzięki wytężonej współpracy FRDL z Krajowa Radą Forów Skarbników jst. Nie byłoby jednak możliwe, gdyby nie wsparcie wspierających nas patronów, partnerów i mediów,.

Jak już informowaliśmy wielokrotnie, honorowy patronat nad obradami kongresu objął Minister – Członek Rady Ministrów – Michał Cieślak. Ważnym dla nas, jako organizatorów, jest także wkład wiedzy i doświadczenia, wniesiony przez Naszego partnera merytorycznego, czyli Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych. Członkowie tegoż ciała podzielą się nami bardzo ważnymi informacjami w trakcie swoich wystąpień. Będzie to wyjątkowa okazja, by skonsultować swoje problemy i pomysły z praktykami, kontrolującymi finanse samorządów.

Doradztwem i wsparciem w trakcie wykładów i w strefie EXPO podzielą się z uczestnikami także główni partnerzy kongresu. Pierwszy to Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k., która, działając w Poznaniu i Wielkopolsce od 1992, zdobyła wiele doświadczenia w zakresie wsparcia prawnego przedsiębiorców, jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego i innych klientów instytucjonalnych. Drugi partner główny, to łącząca bogate, bo 50-cio letnie już doświadczenie z młodym i ambitnym zespołem, firma ZETO Software. Jeden z pionierów branży IT w Polsce jest obecnie ważnym dostawcą oprogramowania dla rolnictwa, administracji publicznej oraz sektora energetycznego. Firma ta dba o bezpieczeństwo i jakość swoich systemów, opierając się na normach zarządzania ISO 9001 oraz ISO/IEC 27001.

Misję kongresu wsparli także partnerzy biznesowi. Są wśród nich Aesco Group, wspierająca lokalnych liderów (prezydentów, burmistrzów, wójtów, starostów, skarbników, sekretarzy), w skuteczny działaniu na rzecz rozwoju swoich jednostek, poprzez pozyskiwanie finansowania na inwestycje, doradzanie w sprawach finansów i zadłużenia. To także Bank Gospodarstwa Krajowego, instytucja finansowa specjalizująca się w obsłudze podmiotów sektora finansów publicznych. Bank wspiera państwowe i samorządowe programy rozwojowe, realizując przy tym swoją misję, wspierania „rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz sektora finansów publicznych w realizacji jego zadań”. Kolejnym partnerem naszego Kongresu jest ProPOLIS Consulting Sp. z o.o., firma specjalizująca się w doradztwie, działaniach analitycznych oraz we wsparciu merytorycznym dla jst. na każdym etapie tworzenia budżetu wraz WPF. Partner biznesowy kongresu to także NWAI Dom Maklerski, świadczący usługi z zakresu oferowania instrumentów finansowych. Od 2007 roku wsparli ponad 200 podmiotów: przedsiębiorstw, banków, funduszy inwestycyjnych czy jednostek samorządu terytorialnego pomocą w pozyskaniu środków inwestycyjnych.

O wadze dla samorządów świadczy obecność mocnych zrzeszeń jednostek samorządów lokalnych o charakterze ogólnopolskim i regionalnym:

 • Związek Miast Polskich,
 • Związek Powiatów Polskich,
 • Związek Gmin Wiejskich RP,
 • Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug,
 • Śląski Związek Gmin i Powiatów,
 • Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych,
 • Związek Gmin Lubelszczyzny,
 • Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego,

Ważna dla nas jest obecność w mediach tematu głównego kongresu, czyli finansów jednostek samorządowych w czasie i po pandemii. Już dzisiaj wsparcie i obecność na swoich stronach zapewniły nam:

 • Rzeczpospolita,
 • Rzeczpospolita Życie Regionów,
 • Dziennik Warto Wiedzieć,
 • Fakty Magazyn Gospodarczy,
 • Forum Samorządowe,
 • Gazeta Samorządu i Administracji,
 • Portal Samorządowy,
 • Serwis Administracyjno-Samorządowy,
 • Rynek Inwestycji,
 • Serwis Samorządowy PAP,
 • Regionalne oddziały TVP w Bydgoszczy, Kielcach, Lublinie, Łodzi i Warszawie.
 • Dziennik Polski,
 • Echo Dnia,
 • Echodnia.eu,
 • Gazeta Krakowska,
 • Głos Szczeciński,
 • Gazeta Wieczór Pomorze,
 • Radio Kielce,
 • Polskie Radio Lublin,
 • Tygodnik Radomski,

Dziękujemy wszystkim podmiotom, które wsparły nas dotychczas. Zapraszamy również do kontaktu media oraz podmioty, zainteresowane współpracą w ramach Kongresu.