W ramach projektu Building Bridges zorganizujemy Krajowe Kongresy Współpracy Lokalnej. Pierwszy kongres już we wrześniu w Warszawie.

 

Przestrzeń dla budowania relacji.

Dla rozwoju organizacji społeczeństwa obywatelskiego bardzo istotne jest budowanie relacji i partnerstw z innymi podmiotami. By je tworzyć, w ramach projektu Building Bridges zorganizujemy Krajowe Kongresy Współpracy Lokalnej. Do udziału zaprosimy organizacje społeczeństwa obywatelskiego z całej Polski, grantobiorców, ekspertów czy przedstawicieli władz lokalnych odpowiedzialnych za współpracę z organizacjami.

 

Pierwszy kongres w Warszawie.

Pierwszy Krajowy Kongres Współpracy Lokalnej odbędzie się już 19 i 20 września 2023 r. w Warszawie. Podczas dwóch dni zaprosimy do udziału w panelach dyskusyjnych, warsztatach i forach tematycznych. Ważnym elementem wydarzenia będzie inauguracja projektów realizowanych przez grantobiorców, którzy uzyskają dofinansowanie w projekcie Building Bridges. Fora tematyczne dotyczyć będą takich zagadnień jak współpraca trzeciego sektora z samorządem, partycypacja w rewitalizacji czy upowszechnianie wartości UE i otwarte będą dla wszystkich uczestników kongresu.

 

Projekt Building Bridges

Projekt Building Bridges – Civic Capital in Local Communities jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu CERV (Citizens, Equality, Rights and Values). Celem projektu jest wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych, działających na obszarach wiejskich i w miastach do 50 tys. mieszkańców oraz promowanie wartości europejskich i praw zawartych w Karcie Praw Podstawowych.

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im, Jerzego Regulskiego jest operatorem projektu.

Więcej na temat projektu na stronie www.bb.frdl.pl