Ewaluacja wpływu (impact evaluation) w małych i średnich organizacjach. Czy to możliwe? – to temat okrągłego stołu, który zorganizowała Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w ramach projektu Youth Impact.

Webinar odbył się 5 lipca br. i pozwolił zaprezentować szereg przykładów zastosowania metod kontrfaktycznych dla pomiaru rzeczywistego wpływu projektu na jego odbiorców.

Dr Tomasz Gajderowicz pokazał m.in., jak randomizacja doboru uczestników projektów aktywizacji zawodowej realizowanych przez PUPy albo przez podmioty zewnętrzne w połączeniu z danymi o statusie zatrudnienia przed i po interwencji dowiodła znacznie większej skuteczności i trwałości aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych prowadzonej przez podmioty zewnętrzne. Co ciekawe, odpowiednie ministerstwo na podstawie innego, źle wykonanego badania ewaluacyjnego dającego przeciwne wnioski, podjęło decyzję o zaprzestaniu zlecania na zewnątrz aktywizacji. Równie ciekawe wnioski można wyciągnąć z projektów aktywizacyjnych, których skuteczność okazała się niska. Wyniki ewaluacji wpływu takich projektów przedstawił Rafał Trzciński z Fundacji Idea i Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, posługując się danymi o zatrudnieniu odbiorców projektów oraz dobranej metodą PSM grupy kontrolnej.

Odnośnie małych projektów paneliści proponowali m.in. porównywanie efektów osiąganych przez uczestników z różnych fal tego samego projektu lub różnych projektów z tego samego programu przy zapewnieniu podobieństwa składu porównywanych grup za pomocą losowania (warto stosować losowanie warstwowe) czy formowanie porównywanych grup za pomocą PSM, ewentualnie poprzez zastosowanie modelu DiD czy RDD. Rekomendowano też weryfikowanie faktami, na ile opisane w teorii projektu efekty zachodzą w przewidziany sposób oraz stosowanie metod jakościowych dla eksploracji procesów, które mają doprowadzić do realizacji celu projektu. Moderator spotkanie – dr Sławomir Nałęcz z FRDL – wyraził nadzieję, że tematyka ewaluacji wpływu w małych projektach będzie kontynuowana, m.in. na webinarach Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, które było partnerem tego okrągłego stołu.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z wydarzenia na kanale FRDL na platformie Youtube pod linkiem: https://youtu.be/-yzPrC34zgo.

 

Projekt Youth Impact jest realizowany przy wsparciu środków Funduszu na Rzecz Zatrudnienia Młodzieży z Funduszy Norweskich i EOG powołanych przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein.