Zapraszamy na cykl 4 webinariów wprowadzających do obszarów tematycznych Programu Aktywni Obywatele-Fundusz Regionalny. 

Webinaria będą się odbywać od 18 lutego, co czwartek o godz. 11.00. Webinaria skierowane są przede wszystkim do osób zainteresowanych udziałem w konkursach grantowych w ramach Programu i jak najlepszym przygotowaniem wniosków.

Szczegóły na stronie Programu
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/webinaria-wprowadzajace-do-obszarow-tematycznych-programu/