• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

System enotice2. Jak prawidłowo publikować zamówienia publiczne? Organizacja, ogłoszenia, najczęstsze problemy

online
Potwierdzone

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 29 marca 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie zapoznanie uczestników z zasadami oraz procedurami publikowania ogłoszeń o zamówieniach publicznych w systemie eNotice2 co pozwoli im na efektywne i zgodne z prawem prowadzenie procesów zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

W związku z wątpliwościami i wieloma problemami jakie pojawiają się podczas korzystania platformy eNotice2, proces publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej za pomocą systemu eNotice2 jest aktualnie najgorętszym tematem poruszanym w rozmowach między Zamawiającymi.
Podczas szkolenia, krok po kroku przekażemy informacje niezbędne do przyjęcia takiej organizacji pracy w środowisku eNotice2, aby z jednej strony przyspieszyć proces ogłaszania nowych postępowań, a z drugiej wyeliminować pojawianie się błędów. Proponowane zajęcia to praktyczne warsztaty – prezentując poszczególne zagadnienia nasz ekspert będzie pracował w programie, tak by w pełni zobrazować omawiane treści i pokazać jego pracę oraz przekazać wskazówki jak korzystać z narzędzia eNotice2.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznasz się z nowym systemem publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – eNotce2.
• Zdobędziesz praktyczną wiedzę w zakresie pracy w systemie dotyczącej kluczowych czynności:
- Ogłoszenia o zamówieniu.
- Ogłoszenia o zmianie.
- Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
• Poznasz najczęstsze problemy pracy w systemie z uwagi na przyjętą w nim nomenklaturę poszczególnych sekcji, a przede wszystkim w związku z błędnym oznaczeniem pól obowiązkowych i nieobowiązkowych.
• Dowiesz się od podstaw w jaki sposób przygotować system do pracy, aby tworzenie i publikacja ogłoszeń nie skutkowały komunikatem o wystąpieniu błędu, a w przypadku jego wystąpienia, jak zlokalizować źródło błędu.
• Uzyskasz odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości związane z publikacją zamówień publicznych w systemie eNotice2.

zwiń
rozwiń
Program

1. Rejestracja konta w systemie eNotice2.
2. Podstawowe funkcjonalności systemu, importowanie ogłoszeń opublikowanych w systemie eNotice1.
3. Ustawienia organizacji.
4. Ustawienia formularzy.
5. Ogłoszenie o zamówieniu.
6. Ogłoszenie o zmianie.
7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
8. Jak rozpoznawać błędy, o których informuje system.
9. Podsumowanie, pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do wszystkich zamawiających publicznych, w szczególności tych, którzy planują wszczęcie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość jest równa lub wyższa od tzw. „progów unijnych”.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, trener i wykładowca akademicki z zakresu zamówień publicznych i finansów publicznych. Wspólnik kancelarii Cichoń&Puchacz Kancelaria Zamówień Publicznych oraz właściciel Konrad Cichoń Kancelaria Radcy Prawnego specjalizujących się w obsłudze podmiotów uczestniczących w rynku zamówień publicznych. Każdego roku wspiera zamawiających i wykonawców w procesie udzielania i pozyskiwania zamówień w ramach blisko 100 postępowań. Specjalista w zakresie umów o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnik w licznych sporach toczących się przed Krajową Izbą Odwoławczą. Współautor tekstów wydawanych przez miesięcznik "Przetargi publiczne".

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 29 marca 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 9 kwietnia 2024 r.