• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Podatek VAT w 2024 roku dla podmiotów medycznych. Co obowiązuje a co wejdzie w życie?

Przy zgłoszeniu do 18 czerwca br. promocyjna cena wynosi 399 zł netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego omówimy najnowsze zmiany i praktyki dotyczące fakturowania i podatku VAT w podmiotach medycznych w 2024 roku. W ramach naszego szkolenia przyjrzymy się kluczowym kwestiom, które będą miały znaczący wpływ na codzienne działania finansowe Państwa organizacji. Omówimy zmiany w obowiązkowych elementach faktur i faktur korygujących, wydłużonym okresie na wystawienie faktury, procesie korygowania błędów, kontynuacji MPP na najbliższe 3 lata, zasadach stosowania faktur z metodą kasową przez podmioty medyczne oraz wymogach dotyczących podawania odpowiedniej podstawy prawnej na fakturach objętych stawką zwolnioną. Przyjrzymy się najnowszym stanowiskom organów podatkowych i rozliczeniom zagranicznym w JPK dla podmiotów medycznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zrozumienie najnowszych zmian w przepisach: Uczestnicy szkolenia zdobędą aktualną wiedzę na temat zmian w przepisach dotyczących fakturowania i VAT, co jest niezbędne do prawidłowego i efektywnego zarządzania finansowego w podmiocie medycznym.
  • Zrozumienie zasad korekt i MPP: Uczestnicy będą mogli zrozumieć zasady dotyczące korygowania błędów w fakturach oraz korzystania z mechanizmu podzielonej płatności.
  • Zapoznanie się z nowymi zasadami VAT i JPK: Szkolenie ma na celu wyjaśnienie nowych przepisów VAT, w tym zmian w Jednolitym Pliku Kontrolnym (JPK), co jest istotne dla prawidłowego rozliczania podatkowego.
  • Zwiększenie wiedzy o elektronicznych paragonach i fakturach: Szkolenie pomoże uczestnikom zrozumieć nowe regulacje dotyczące elektronicznych paragonów i faktur, co jest kluczowe w dobie cyfryzacji procesów finansowych.
  • Zrozumienie SLIM VAT III i transakcji unijnych oraz pozaunijnych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zmiany w fakturowaniu - weryfikacja prawidłowości stawek i elementów na fakturach:
a. obowiązkowe elementy faktury i faktury korygującej w 2024 r.,
b. wydłużony okres na wystawienie faktury,
c. korygowanie błędów,
d. kontynuacja MPP na najbliższe 3 lata,
e. faktury z metodą kasową stosowane przez podmioty medyczne,
f. podawanie odpowiedniej podstawy prawnej na fakturach objętych stawką zwolnioną - usługi medyczne, kształcenie zawodowe, sprzedaż towarów używanych.
2. Faktury korygujące - zasady ich wystawiania:
a. wpływ pakietu SLIM VAT I na ujęcie korekty u sprzedawcy i nabywcy,
b. korzystanie z KSeF a rozliczanie korekt,
c. ujęcie faktury korygującej IN MINUS i IN PLUS w JPK,
d. faktury korygujące WDT – zasady ewidencjonowania w JPK oraz w VAT-UE,
e. faktury korygujące WNT – zasady ujmowania w JPK oraz w VAT-UE,
f. korekty faktur exportowych.
3. Zasady i terminy dotyczące wystawiania faktur VAT, kasy rejestrujące w 2024 r.:
a. paragon jako faktura, paragony elektroniczne,
b. faktury do paragonów. W jakich sytuacjach dopuszcza się korektę numeru NIP na paragonie?
c. zwolnienie z obowiązku ewidencji sprzedaży na podstawie rozporządzenia,
d. korygowanie sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie – zwroty towarów, niewykonanie usługi, reklamacje, obniżki ceny, oczywiste pomyłki, anulowanie paragonów - ewidencja, niezbędne dane,
e. dopuszczalność rezygnacji z kasy rejestrującej po jej wcześniejszym zainstalowaniu – kiedy możliwe jest wyrejestrowanie kasy fiskalnej?
f. nabycie sprawdzające – skuteczność nowego narzędzia organów podatkowych.
4. Zmiany w zakresie SLIM VAT III:
a. zwiększenie limitu dla Małych Podatników,
b. rezygnacja z wymogu posiadania faktury przy odliczaniu podatku naliczonego z tytułu unijnych nabyć towarów,
c. szerszy zakres zwolnień z VAT,
d. faktury korygujące i faktury zaliczkowe – modyfikacje,
e. obniżanie sankcji VAT,
f. konsolidacja i ujednolicenie wiążących informacji.
5. Transakcje unijne i pozaunijne - najnowsze stanowiska organów podatkowych i rozliczenia zagraniczne w JPK podmiotów medycznych - sprzedaż badań klinicznych, nabycia wewnątrzwspólnotowe.
6. Zmiany w JPK związane m.in. z wprowadzeniem nowych terminów zwrotu podatku VAT, faktur ustrukturyzowanych.
7. Podsumowanie szkolenia. Konsultacje. 
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi i pracownicy działów księgowych podmiotów medycznych, wystawiający faktury, rozliczający podatek VAT w transakcjach krajowych i unijnych, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk ekonomicznych, doradca podatkowy z wieloletnią praktyką w zakresie audytów podatkowych i księgowych, założycielka Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, współpracująca z firmami audytorskimi, doświadczona wykładowczyni akademicka i trenerka. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotów medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 439 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Przy zgłoszeniu do 18 czerwca br. promocyjna cena wynosi 399 zł netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 28 czerwca 2024 r.