• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

„Babciowe 2024”. Istotne zmiany w żłobkach, w klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów wprowadzane ustawą z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic” - LFŻiKD

Promocja przy zgłoszeniu do 14 czerwca. Koszt udziału dla Forumowiczów: 250 zł*
 

Ważne informacje o sesji szkoleniowo-konsultacyjnej

Szanowni Państwo, 
FRDL RO w Lublinie zaprasza na stacjonarną sesję konsultacyjno-szkoleniową w ramach Lubelskiego Forum Żłobków i Klubów Dziecięcych, którego tematem będzie
„Babciowe 2024”. Istotne zmiany w żłobkach, w klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów wprowadzane ustawą z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców  w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic”.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy w ramach Forum Żłobków i Klubów Dziecięcych Województwa Lubelskiego!

Każdy z Państwa, kto chciałby uczestniczyć w sesjach konsultacyjno-szkoleniowych Forum proszony jest o zapoznanie się z informacją o Forum, projektem Statutu Forum oraz deklaracją członkostwa (dostępne na stronie: https://frdl.lublin.pl/fora/forum-zlobkow-i-klubow-dzieciecych/dolacz-do-forum-6, którą można złożyć podczas spotkania lub wysłać mailem nw. adres. Więcej informacji znajduje się w załączniku do maila.

Udział w szkoleniu nie wiąże się z przystąpieniem do Forum.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu:
Barbara Wilkołazka, Koordynator Forum Żłobków i Klubów Dziecięcych Województwa Lubelskiego, 
email: barbara.wilkolazka@frdl.org.pl, tel. +48666663731
 

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Założenia projektu ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka - „Aktywny rodzic”:

  •  umówienie 3 ech kierunków wsparcia
  •  zasady udzielania wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem 

„Aktywnie w Żłobku"

  • zasady korzystania zamiennie ze wsparcia

2.  Zasady rozliczania dofinansowani

  •  nowość w rozliczeniach

3. Zmiany dla żłobków - czyli nie tylko „babciowe” wprowadza ustawa
4. Omówienie przepisów przejściowych:

  •  zasady dalszego korzystania z RKO 
  •  zasady przejścia na finansowanie AR
  •  okresy przejściowe a finansowanie dla żłobków

5. Zmiany w dokumentacji placówek opieki nad dziećmi do lat 3ech
6. Odpowiedzi na pytania, dyskusja
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych żłobków, osoby kierujące klubami dziecięcymi, pracownicy urzędów gmin nadzorujących sprawy opieki nad dziećmi do lat 3 w samorządach, przedstawiciele gmin planujących otwarcie żłobka, pracownicy  centrów usług wspólnych oraz inni pracownicy odpowiedzialni za w/w obszar.


 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącej sesję

Trenerka mentalna, certyfikowany szkoleniowiec, przedsiębiorca, wieloletnia właścicielka żłobków oraz opiekunka. Audytorka placówek opieki nad dziećmi do lat trzech. Przewodnicząca Śląskiego Forum Dyrektorów Placówek Zapewniających Opiekę Nad Dziećmi do lat 3 działającego przy FRDL, gdzie od kilku lat zajmujemy się problematyką towarzyszącą funkcjonowaniu Placówek, wzajemnego wsparcia oraz wypracowania współpracy z jednostkami nadzorującymi.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

*. Oświadczam, że uczestnictwo w szkoleniu jest/nie jest finansowane co najmniej w 70% w całości ze środków publicznych:  TAK  / NIE
W przypadku odpowiedzi NIE/ braku spełnienia ww. warunku zostanie doliczony VAT.