• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zarządcze i organizacyjne aspekty prowadzenia działalności instytucji kultury w 2024 roku

Program i karta zgłoszeniowa

Przy zgłoszeniach do 27 lutego 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na dedykowane pracownikom instytucji kultury szkolenie, którego przedmiotem będą najistotniejsze zagadnienia prawne i organizacyjne ich dotyczące.

Ważne informacje o szkoleniu

Kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych (instytucji kultury) stała się jednym z najważniejszych działań objętym odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Należy przy tym pamiętać, iż każde nieprawidłowe działania ze strony jednostki sektora finansów publicznych grożą naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Podczas szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące kontroli zarządczej, zasady efektywnego i skutecznego zarządzania oraz gospodarowania środkami w jednostkach sektora finansów publicznych z omówieniem wzorcowej dokumentacji i sposobów jej tworzenia. 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie zadań i odpowiedzialności dyrektora i głównego księgowego instytucji kultury – kompendium wiedzy.
• Poznanie zagadnień dotyczących sposobu identyfikowania, analizowania i dokumentowania ryzyk w instytucjach kultury.
• Omówienie regulaminów obowiązujących w instytucjach kultury.
• Możliwość konsultacji problematycznych kwestii z prowadzącą. 
• Otrzymanie bogatych materiałów szkoleniowych, które wyjaśniają wiele problemów i są
przedmiotem kontroli oraz odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych. 
• W materiałach szkoleniowych otrzymają Państwo wzorcową dokumentację w zakresie omawianego tematu (wzory zarządzeń i tabele dotyczące tworzenia ryzyk dla instytucji kultury) oraz wyjaśnienia i wskazówki przydatne w praktyce.
 

zwiń
rozwiń
Program

I. INSTYTUCJE KULTURY PO ZMIANACH PRZEPISÓW – wybrane zagadnienia:
1.   Rola kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pracowników instytucji sektora finansów publicznych w zakresie kontroli zarządczej – odpowiedzialność dyscyplinarna.
2.  Organizacja  działalności  instytucji kultury –  dopuszczalna prawem ingerencja organizatora.
3.   Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna oraz działalność gospodarcza w instytucjach kultury. 
4.   Zatrudnianie i wynagradzanie oraz inne czynności z zakresu prawa pracy dotyczące dyrektora,  zastępcy dyrektora,  głównego  księgowego i pracowników instytucji kultury – aktualny stan prawny i wyniki kontroli NIK i RIO w tym zakresie.

II. KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W INSTYTUCJACH KULTURY
1.   Pojęcia i  poziomy funkcjonowania kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych w instytucjach kultury.
2.  Standardy kontroli zarządczej  –  cel i charakter.
3.  Obszary kontroli zarządczej.
4.  Mechanizmy kontroli jako odpowiedź na konkretne ryzyko: 
• dokumentowanie systemu kontroli zarządczej, 
• sprawność nadzoru,  
• ciągłość działalności,
• ochrona zasobów,  
• szczegółowe mechanizmy kontroli. 
5.  Procedury  kontroli zarządczej  i  technika  ich tworzenia  – zagadnienia  praktyczne.
6. Obszary w zakresie zarządzania ryzykiem (wzory zarządzeń i wzory  dokumentacji):
• identyfikacja ryzyka – sposoby i metody (przykłady),
• analiza ryzyka –  segregacja,
• reakcja na ryzyko – wybór czy odrzucenie. 
7. Konsultacje.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy samorządowych instytucji kultury, głowni księgowi, pracownicy gmin, miast, powiatów, województw nadzorujący funkcjonowanie instytucji kultury.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego. Wykładowca wyższych uczelni – Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w tym studiów podyplomowych na wydziale Finansów UEK. Jest dyplomowanym księgowym, z kilkunastoletnim doświadczeniem na stanowisku głównego księgowego jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor i współautor pozycji książkowych oraz wielu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. 
 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os. Przy zgłoszeniach do 27 lutego 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 4 marca 2024 r.