• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Obowiązki kontrolne starosty wobec fundacji i stowarzyszeń w aspekcie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)

program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniach do dnia 15 marca br. obowiązuje cena promocyjna 399 PLN netto/os

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą obowiązki jednostek samorządu terytorialnego związane z prawidłowym stosowaniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML)

Ważne informacje o szkoleniu

Jesienią 2023 roku Generalny Inspektor Informacji Finansowej opublikował nową Krajową Ocenę Ryzyka Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu. Ocena ta określa poziom ryzyka wykorzystania do prania pieniędzy sektora organizacji typu non-profit jako poziom „wysoki”. Ryzyko to obejmuje więc stowarzyszenia i fundacje. Zadaniem starosty jest sprawowanie kontroli nad działalnością stowarzyszeń i fundacji. A zakres tej kontroli musi uwzględniać przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dlatego też na starostę nałożono liczne obowiązki związane z weryfikacją czy działalność stowarzyszenia i fundacji jest zgodna z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zapraszamy na szkolenie na którym w sposób praktyczny zostaną zaprezentowane obowiązki starosty w/w zakresie oraz omówione trudności i problemy mogące wystąpić podczas kontroli wraz z przedstawieniem możliwych sposobów ich rozwiązań.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • W przystępny sposób zdobędziesz, zaktualizujesz i usystematyzujesz informacje dotyczące obowiązków starosty w ramach „Krajowego Systemu Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu” (AML),
  • Uzyskasz odpowiedzi na często zgłaszane wątpliwości dotyczące procedury przeprowadzania kontroli nad stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML),
  • Zdobędziesz informacje niezbędne do kontrolowania stowarzyszeń i fundacji z punktu widzenia przepisów dotyczących AML,
  • Otrzymasz przykładową checklistę kontrolera w zakresie AML.
zwiń
rozwiń
Program

1. Rola starosty w Krajowym Systemie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AML):
a. Jakie zadania spoczywają na staroście w związku z AML?
b. Dlaczego kontrola stowarzyszeń i fundacji przez starostę musi uwzględniać przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu?
2. Podstawowe informacje o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML):
a. Czym jest pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu?
b. Jakie są ogólne zasady i podstawy prawne walki z tą przestępczością?
c. Czym jest Krajowy System Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu?
d. Dlaczego stowarzyszenia i fundacje są uznawane za narażone na wykorzystanie ich do popełniania tych przestępstw?
e. Metody wykorzystywania stowarzyszeń i fundacji do prania pieniędzy – przykłady
3. Stowarzyszenia i fundacje podlegające kontroli starosty z punktu widzenia przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML):
a. Czy wszystkie fundacje podlegają takiej kontroli?
b. Czy wszystkie stowarzyszenia podlegają takiej kontroli?
c. Czy takiej kontroli podlega stowarzyszenie zwykłe? 
d. Co ze stowarzyszeniem zwykłym przekształconym w tzw. stowarzyszenie rejestrowe?
e. Problematyka klubów sportowych 
f. Kim jest instytucja obowiązana?
g. Co to znaczy, że fundacja lub stowarzyszenie ma status instytucji obowiązanej?
h. Czy instytucją obowiązaną się jest czy się bywa?
i. Jak ustalić czy stowarzyszenie lub fundacja ma status instytucji obowiązanej?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane jest w szczególności do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności starostwa, odpowiedzialnych za sprawowanie kontroli nad stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML).

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, praktyk, doświadczony trener prowadzący szkolenia dla przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, przeszkoliła setki pracowników sektora publicznego, w tym w temacie obowiązków organów jednostek samorządu terytorialnego związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, posiada certyfikat ukończenia kursu zorganizowanego przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, uczestniczy w obsłudze prawnej podmiotów z sektora finansów publicznych, specjalizuje się w prawie cywilnym i prawie zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: PLN 439 netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Przy zgłoszeniach do dnia 15 marca br. obowiązuje cena promocyjna 399 PLN netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 8 kwietnia 2024 r.