• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kurs: kancelaryjno-archiwalny II stopnia

Uwaga! Przy zgłoszeniach do 16 lutego 2024 r. obowiązuje cena promocyjna kursu: 1350 PLN netto/os.

 

Zapraszamy Państwa na X edycję 4 - dniowego kursu kancelaryjno - archiwalnego II stopnia w formule on-line.
Kurs będzie realizowany w dniach 18-21 marca 2024 r., w godzinach 10:00-15:00.
Kurs dodatkowo obejmuje 4 godziny konsultacji w godzinach 9:00 – 10:00.

Ważne informacje o szkoleniu
 • Kurs jest przeznaczony dla osób, które posiadają ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia lub posiadają, co najmniej 5-letni udokumentowany staż w prowadzeniu archiwum zakładowego w podmiocie.
 • Kurs ma formę warsztatów, podczas których uczestnik poszerza swoje kompetencje ogólne. 
 • Wymaga od uczestników chęci zaangażowania się w indywidualną pracę z dokumentacją.
 • Ze względu na warsztaty on-line część zajęć będzie realizowana przy użyciu elektronicznych formularzy.
 • Organizator wyśle uczestnikom przed kursem komplet materiałów do indywidualnej pracy (dokumentacja do porządkowania oraz formularze środków ewidencyjnych: spisów zdawczo-odbiorczych, spisów na brakowanie oraz wnioski na brakowanie, wykaz spisów zdawczo-odbiorczych).
 • Organizator zapewnia uczestnikom artykuły biurowe niezbędne do prac archiwizacyjnych: 2 teczki aktowe wiązane jako obwoluty na akta porządkowane na kursie, ołówek z gumką, pisak czarny, karteczki samoprzylepne.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie uczestników z obowiązującymi trendami w zarządzaniu dokumentacją,
• Realizacja zapisów Instrukcji archiwalnej w zakresie obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za archiwa zakładowe,
• Ugruntowanie wiedzy teoretycznej poprzez wykonywanie ćwiczeń i pogłębienie praktycznej wiedzy poprzez pracę na rzeczywistej dokumentacji podmiotu wybranej jednostki organizacyjnej (wykonując archiwizację dokumentacji aktowej),
• Wymiana doświadczeń w zakresie praktycznego stosowania znowelizowanej Ustawy archiwalnej i rozporządzeń wykonawczych,
• Możliwość konsultacji sposobu archiwizacji dokumentacji własnej jednostki.
Opinie o kursie uczestników poprzednich edycji:
„Bardzo dobrze ułożony program szkolenia (szczegółowy)”
„Bardzo szczegółowo omawia zagadnienia”
„Szkolenie na wysokim poziomie , bardzo polecam”
„Bardzo dobrze przekazana wiedza , świetny wykładowca”
„Interesujący sposób przekazywania wiedzy”
„Świetne merytoryczne przygotowanie, sposób przekazywania wiedzy, cierpliwość”
 

zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ 1 - 18 marca 2024 r.

Wykład:

 1. Test weryfikujący wiedzę z zakresu kursu kancelaryjno-archiwalnego I stopnia.
 2. Regulacje w zakresie prowadzenia dokumentacji w polskim i unijnym porządku prawnym. Przypomnienie wiadomości.
 3. Klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji (rozbudowa wykazów akt, selekcja archiwalna i wartościowanie dokumentacji).
 4. Opis jednostki inwentarzowej (specyficzne rodzaje dokumentacji: koperty dowodowe osób zmarłych, teczki pracownicze, projekty UE, dokumentacja techniczna, umowy, itp.)
 5. Ewidencja dokumentacji (elementy spisów zdawczo-odbiorczych, weryfikacja kwalifikacji archiwalnej, uzupełnianie danych w ewidencji).

 

DZIEŃ 2 - 19 marca 2024 r.

Wykład oraz ćwiczenia wykonywane on line i na bieżąco sprawdzane i omawiane w trakcie dnia szkoleniowego:

 1. Zespoły archiwalne i ich klasyfikacja. Ustalanie przynależności zespołowej, zasada pertynencji terytorialnej i przynależności zespołowej. Definiowanie dokumentacji własnej, odziedziczonej i zdeponowanej w podmiocie.
 2. Wprowadzenie do pracy z dokumentacją, omówienie zasad porządkowania. Studia wstępne nad zespołem.

 

DZIEŃ 3 - 20 marca 2024 r.

Praca z rzeczywista dokumentacją – samodzielna praca uczestników z asystą wykładowcy i możliwością konsultacji:

 1. Opracowanie dokumentacji w pierwotnym stanie wytworzenia. Standardy porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych.
 2. Porządkowanie dokumentacji aktowej – etapy prac archiwizacyjnych: segregacja dokumentacji, kwalifikacja archiwalna, systematyzacja dokumentacji. Uzupełnianie opisów, inwentaryzacja i nadawanie dokumentacji sygnatury archiwalnej.

 

DZIEŃ 4 - 21 marca 2024 r.

Praca z rzeczywistą dokumentacją – weryfikacja efektów pracy:

 1. Porządkowanie dokumentacji aktowej – etapy prac archiwizacyjnych: uzupełnianie opisów, inwentaryzacja i nadawanie dokumentacji sygnatury archiwalnej.
 2. Ewidencja dokumentacji zakończonej (tworzenie spisów zdawczo-odbiorczych dla dokumentacji).
 3. Procedura brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
 4. Sporządzanie przez kursantów ewidencji w formie elektronicznych formularzy.
 5. Weryfikacja efektów pracy przez prowadzącą/konsultacje archiwalne.
 6. Ocena indywidualna nadesłanych prac/zaliczenie - podstawa uzyskania certyfikatu.
 7. Podsumowanie
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kurs jest kierowany przede wszystkim do archiwistów zakładowych lub osób nadzorujących pracę archiwistów prowadzących archiwa zakładowe lub składnice akt w samorządowych lub państwowych jednostkach organizacyjnych.

Kurs jest przeznaczony dla osób, które posiadają ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia lub posiadają, co najmniej 5-letni udokumentowany staż w prowadzeniu archiwum zakładowego w podmiocie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, doktor nauk humanistycznych z zakresu archiwistyki, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie i studiów menadżerskich EMBA, biegły sądowy, wieloletni pracownik administracji państwowej. Prowadziła: kontrole biurowości i archiwizowania dokumentacji w jednostkach państwowych i samorządowych; wykonała szereg ekspertyz dot. wartościowania akt decydując o okresie ich przechowywania; opiniowała wnioski o zniszczenie lub przejęcie akt do archiwum państwowego. 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 1600 PLN netto/os. Udział w kursie zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Przy zgłoszeniach do 16 lutego 2024 r. obowiązuje cena promocyjna kursu: 1350 PLN netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.org.pl do 8 marca 2024 r.