• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kurs: kancelaryjno-archiwalny II stopnia

online

Uwaga! Przy zgłoszeniach do 28 maja 2024 r. obowiązuje cena promocyjna kursu: 1350 PLN netto/os.

  

Zapraszamy Państwa na XI edycję 4 - dniowego kursu kancelaryjno - archiwalnego II stopnia w formule on-line.
Kurs będzie realizowany w dniach 27-28 czerwca, 1-2 lipca 2024 r., w godzinach 10:00-15:00.
Kurs dodatkowo obejmuje 4 godziny konsultacji w godzinach 9:00 – 10:00.

Ważne informacje o szkoleniu
 • Kurs jest przeznaczony dla osób, które posiadają ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia lub posiadają, co najmniej 5-letni udokumentowany staż w prowadzeniu archiwum zakładowego w podmiocie.
 • Kurs ma formę warsztatów, podczas których uczestnik poszerza swoje kompetencje ogólne. 
 • Wymaga od uczestników chęci zaangażowania się w indywidualną pracę z dokumentacją.
 • Ze względu na warsztaty on-line część zajęć będzie realizowana przy użyciu elektronicznych formularzy.
 • Organizator wyśle uczestnikom przed kursem komplet materiałów do indywidualnej pracy (dokumentacja do porządkowania oraz formularze środków ewidencyjnych: spisów zdawczo-odbiorczych, spisów na brakowanie oraz wnioski na brakowanie, wykaz spisów zdawczo-odbiorczych).
 • Organizator zapewnia uczestnikom artykuły biurowe niezbędne do prac archiwizacyjnych: 2 teczki aktowe wiązane jako obwoluty na akta porządkowane na kursie, ołówek z gumką, pisak czarny, karteczki samoprzylepne.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie uczestników z obowiązującymi trendami w zarządzaniu dokumentacją.
• Realizacja zapisów Instrukcji archiwalnej w zakresie obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za archiwa zakładowe.
• Ugruntowanie wiedzy teoretycznej poprzez wykonywanie ćwiczeń i pogłębienie praktycznej wiedzy poprzez pracę na rzeczywistej dokumentacji podmiotu wybranej jednostki organizacyjnej (wykonując archiwizację dokumentacji aktowej).
• Wymiana doświadczeń w zakresie praktycznego stosowania znowelizowanej Ustawy archiwalnej i rozporządzeń wykonawczych.
• Możliwość konsultacji sposobu archiwizacji dokumentacji własnej jednostki.
Opinie o kursie uczestników poprzednich edycji:
„Bardzo dobrze ułożony program szkolenia (szczegółowy)”
„Bardzo szczegółowo omawiane zagadnienia”
„Szkolenie na wysokim poziomie, bardzo polecam”
„Bardzo dobrze przekazana wiedza, świetny wykładowca”
„Interesujący sposób przekazywania wiedzy”
„Świetne merytoryczne przygotowanie, sposób przekazywania wiedzy, cierpliwość”
 

zwiń
rozwiń
Program

 

DZIEŃ 1 - 27 czerwca 2024 r.

Wykład:

 1. Test weryfikujący wiedzę z zakresu kursu kancelaryjno-archiwalnego I stopnia.
 2. Regulacje w zakresie prowadzenia dokumentacji w polskim i unijnym porządku prawnym. Przypomnienie wiadomości.
 3. Klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji (rozbudowa wykazów akt, selekcja archiwalna i wartościowanie dokumentacji).
 4. Opis jednostki inwentarzowej (specyficzne rodzaje dokumentacji: koperty dowodowe osób zmarłych, teczki pracownicze, projekty UE, dokumentacja techniczna, umowy, itp.)
 5. Ewidencja dokumentacji (elementy spisów zdawczo-odbiorczych, weryfikacja kwalifikacji archiwalnej, uzupełnianie danych w ewidencji).

 

DZIEŃ 2 - 28 czerwca 2024 r.

Wykład oraz ćwiczenia wykonywane on line i na bieżąco sprawdzane i omawiane w trakcie dnia szkoleniowego:

 1. Zespoły archiwalne i ich klasyfikacja. Ustalanie przynależności zespołowej, zasada pertynencji terytorialnej i przynależności zespołowej. Definiowanie dokumentacji własnej, odziedziczonej i zdeponowanej w podmiocie.
 2. Wprowadzenie do pracy z dokumentacją, omówienie zasad porządkowania. Studia wstępne nad zespołem.

 

DZIEŃ 3 - 1 lipca 2024 r.

Praca z rzeczywista dokumentacją – samodzielna praca uczestników z asystą wykładowcy i możliwością konsultacji:

 1. Opracowanie dokumentacji w pierwotnym stanie wytworzenia. Standardy porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych.
 2. Porządkowanie dokumentacji aktowej – etapy prac archiwizacyjnych: segregacja

dokumentacji, kwalifikacja archiwalna, systematyzacja dokumentacji. Uzupełnianie opisów, inwentaryzacja i nadawanie dokumentacji sygnatury archiwalnej.

 

DZIEŃ 4 - 2 lipca 2024 r.

Praca z rzeczywistą dokumentacją – weryfikacja efektów pracy:

 1. Porządkowanie dokumentacji aktowej – etapy prac archiwizacyjnych: uzupełnianie opisów, inwentaryzacja i nadawanie dokumentacji sygnatury archiwalnej.
 2. Ewidencja dokumentacji zakończonej (tworzenie spisów zdawczo-odbiorczych dla dokumentacji).
 3. Procedura brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
 4. Sporządzanie przez kursantów ewidencji w formie elektronicznych formularzy.
 5. Weryfikacja efektów pracy przez prowadzącą/konsultacje archiwalne.
 6. Ocena indywidualna nadesłanych prac/zaliczenie - podstawa uzyskania certyfikatu.
 7. Podsumowanie.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kurs jest kierowany przede wszystkim do archiwistów zakładowych lub osób nadzorujących pracę archiwistów prowadzących archiwa zakładowe lub składnice akt w samorządowych lub państwowych jednostkach organizacyjnych.

Kurs jest przeznaczony dla osób, które posiadają ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia lub posiadają, co najmniej 5-letni udokumentowany staż w prowadzeniu archiwum zakładowego w podmiocie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, doktor nauk humanistycznych z zakresu archiwistyki, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie i studiów menadżerskich EMBA, biegły sądowy, wieloletni pracownik administracji państwowej. Prowadziła: kontrole biurowości i archiwizowania dokumentacji w jednostkach państwowych i samorządowych; wykonała szereg ekspertyz dot. wartościowania akt decydując o okresie ich przechowywania; opiniowała wnioski o zniszczenie lub przejęcie akt do archiwum państwowego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 1600 PLN netto/os. Udział w kursie zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Przy zgłoszeniach do 28 maja 2024 r. obowiązuje cena promocyjna kursu: 1350 PLN netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.org.pl do 19 czerwca 2024 r.