• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kurs: Specjalista ds. kontroli wewnetrznej

Przy zgłoszeniu do 14 czerwca 2024 cena wynosi 990 zł.

Ważne informacje o szkoleniu

W trakcie poszczególnych modułów prowadzonych w formie wykładów i warsztatów trener zaprezentuje teoretyczne i praktyczne elementy całego procesu planowania i prowadzenia kontroli wewnętrznej. Da to uczestnikom kompleksowy obraz przebiegu kontroli w jednostce począwszy od ustalenia zagadnień które mają podlegać kontroli, sporządzenia check listy, przygotowania dokumentów kontrolnych, doboru próby po analizę zebranych dowodów, wnioski i zalecenia pokontrolne.

Poznane zagadnienia pozwolą uczestnikom na samodzielne zaprojektowanie, przeprowadzenie oraz właściwe i efektywne zarządzanie kontrolą wewnętrzną w jednostce zgodnie z obowiązującymi standardami.  

To już piata edycja tego kursu, którego program i realizacja były wysoko oceniane przez uczestników, zwłaszcza wiedza i doświadczenie prowadzącej, która w konsultacjach pomaga uczestnikom w dopracowaniu wybranych procedur i dokumentów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przygotowanie uczestników do prowadzenia kontroli zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami oraz najlepszą praktyką zawodową.
 • Określenie podstawowych zasad praktyki kontroli wewnętrznej z perspektywy kontrolera i potrzeb organizacji.
 • Nabycie umiejętności doboru właściwych metod i narzędzi planowania i prowadzenia kontroli.
 • Pozyskanie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów dokumentowania procesu kontrolnego.
 • Stworzenie transparentnych podstaw oceny działalności kontroli wewnętrznej.
 • Uczestnicy otrzymają bogate materiały i wzory dokumentów, na których mogą się opierać przy opracowaniu własnych.
zwiń
rozwiń
Program

I Dzień

Moduł - Planowanie i przygotowanie do kontroli.

 1. Ogólne informacje dotyczące postepowania kontrolnego.
 2. Zasady kontroli, rodzaje i kryteria kontroli.
 3. Kodeks etyki kontrolera, jego prawa i odpowiedzialność.
 4. Procedury kontroli (wymogi prawne, standardy, regulacje wewnętrzne).
 5. Planowanie kontroli (roczny plan kontroli) – elementy planu kontroli.
 6. Przygotowanie kontroli w tym:
 1. zawiadomienie o kontroli – forma, sposób, termin,
 2. upoważnienie do kontroli,
 3. program kontroli,
 4. analiza ryzyka,
 5. cheklista (lista kontrolna).
 1. WARSZTATY: Przedstawienie założeń do przygotowania zadania domowego przez uczestników i przekazanie uczestnikom wzoru oraz danych do sporządzenia jednego z dokumentów wymienionych w pkt.6.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów audytu i kontroli, nowo zatrudnieni na stanowisku kontrolerów/audytorów wewnętrznych, osoby chcące poszerzyć swoje umiejętności w zakresie kontroli wewnętrznej w różnych obszarach działalności instytucji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, audytor, Certyfikowany Trener Master Class Bussines Trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, audytor systemu finansów publicznych od 2002 roku. Z audytem wewnętrznym jest związany od samego początku systemu. Doświadczony audytor - praktyk, który przeprowadził liczne audyty zewnętrzne z zakresu działalności jednostek sektora finansów publicznych w tym głównie w obszarze zamówień publicznych jednostek kultury, inwestycji budowlanych, oraz finansów publicznych, szkolnictwa i projektów współfinansowanych ze środków UE.

zwiń
rozwiń