• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Forum Sekretarzy: Powiązanie Strategii Rozwoju Gminy, Planów Ogólnych oraz Raportu o stanie Gminy - spotkanie stacjonarne

Program i karta zgłoszenia

 

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Sekretarzy. Zajęcia w formule hybrydowej - stacjonarnej, lub online do wyboru.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Sekretarzy. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Podczas spotkania przeanalizujemy przepisy i zagadnienia oraz procesy związane z przygotowaniem dokumentów strategicznych gminy czy Raportu o Stanie Gminy. Przedstawimy różnice między stanem prawny przed 2022 a obecnym. Wskażemy jaki był zamysł ustawodawczy dotyczący zwiększenia spójności tych dokumentów, pokażemy które elementy powinny być jednakowe a które powinny się różnić. Przekażemy praktyczne porady jak przygotować się do procesów przygotowania dokumentów aby przebiegał bez zbędnych opóźnień i problemów.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Strategia i geostrategia w rozwoju gminy
- Cele strategiczne (strategia rozwoju gminy) a planowanie przestrzenne (plan ogólny gminy)
• Cele długoterminowe rozwoju, kierunki działań i rezultaty (7-10 lat)
• Wizja gminy (30-40 lat)
• Planowanie przestrzenne: model funkcjonalno-przestrzenny, ustalenia, rekomendacje przestrzenne; plan ogólny (15-20 lat)
• Partycypacja społeczna - budowanie konsensusu i zarządzanie konfliktem
• System realizacji strategii i planów ogólnych: struktura, monitoring, ewaluacja, aktualizacja
- Powiązanie planowania strategicznego i przestrzennego w kontekście wizji rozwoju.
2. Jaki udział sekretarza gminy w procesie strategicznym
- Skuteczne planowanie, realizacja działań i raportowanie w jednostkach samorządu terytorialnego – integracja planów operacyjnych ze strategią rozwoju; narzędzia planistyczne
- Powiązania personalne i ustawienie pracy w strukturze urzędu gminy
- Wykorzystanie raportu ostanie gminy do informowania mieszkańców i radnych o postępach w realizacji strategii.
- Krótki warsztat: opracowanie sekcji raportu dotyczącej realizacji wybranego celu strategicznego
- Wprowadzanie innowacji w ramach realizacji strategii: umiejętności lidera strategicznego, budowanie zespołów projektowych i zarządzanie nimi.
3. Podsumowanie:
- Dyskusja końcowa i wnioski na temat największych wyzwań i możliwości wyzwań zarządczych dla sekretarza gminy
- Zakończenie spotkania.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Sekretarzy

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Forum Sekretarzy

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzących

Trener 1 – Prawnik, ekspert ds. samorządu, trener tematów samorządowych, autorka publikacji, przygotowywała i konsultowała Programy Rozwoju Lokalnego i Programu Rozwoju Instytucjonalnego gmin i powiatów. Prowadziła wiele spotkań z mieszkańcami czy radnymi w tym również konsultacje społeczne. Doradca Związku Miast Polskich, wieloletni współpracownik FRDL.

Trener 2 – Konsultant, trener i mentor w obszarze rządzenia publicznego, projektów systemowych, strategii, komunikacji, uczenia się i innowacji. Współpracuje z kierownictwem urzędów i przedsiębiorstw. Doradca Związku Miast Polskich, pomaga w tworzeniu Programów Rozwoju Lokalnego i Programów Rozwoju Instytucjonalnego dla miast znajdujących się w kryzysie rozwojowym. Wieloletni współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Koszt udziału 639 PLN dla osoby niezrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 220 PLN

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na https://frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 20 czerwca 2024 r.