Terminy nie są bez znaczenia jeśli chodzi o skuteczność przepisów antykorupcyjnych. Jak zauważa w swoim komentarzu profesor Anna Wierzbica z Uniwersytetu Śląskiego, pomimo długiego okresu obowiązywania tzw. regulacji antykorupcyjnych w prawie samorządu terytorialnego ilość wciąż towarzyszących im błędów ustawodawczych wypacza antykorupcyjny wydźwięk tych norm, nadto w wielu przypadkach czyni ten instrument prawny całkowicie nieskutecznym.

Niewłaściwie zakreślone przez ustawodawcę terminy skutkują na ogół niemożliwością zastosowania ustawowych sankcji z tytułu naruszenia norm antykorupcyjnych, nawet w sytuacjach, w których naruszenia są oczywiste.

W obliczu zbliżającego się zakończenia kadencji organów samorządu terytorialnego zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem.