Samorząd lokalny w Republice Słowenii należy do instytucji ustrojowych o długiej tradycji, sięgającej jeszcze czasów Monarchii Austriackiej.

W okresie jugosłowiańskim (1918-1991) próbowano ujednolicić system władz lokalnych, ale Słowenia należała do najbardziej rozwiniętych gospodarczo i najbogatszych regionów państwa (od 1945 jako oddzielna republika). Nowe rozwiązania samorządowe wprowadzono po 1991 roku, już w niepodległym państwie.

Reforma decentralizacyjna stanowiła w Słowenii jeden z ważnych filarów kształtowania nowego organizmu państwowego oraz budowy instytucji demokratycznych.

Na temat organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego w Słowenii pisze prof. Jacek Wojnicki, zachęcamy do zapoznania się z jego tekstem.