W 2022 roku ponownie silną marką Fundacji pozostawały szkolenia eksperckie dla kadr samorządowych

Ciągła zmiana


Rynek szkoleniowy, na którym działamy podlega ciągłym zmianom. Wprowadzane w trakcie pandemii pierwszy raz na tak szeroką skalę w Polsce przez Fundację webinaria i zajęcia online, dziś są powszechnym standardem kształcenia urzędników. Podobnie szybko - w naszym samorządowym otoczeniu - następują liczne zmiany przepisów prawa i jego kolejne nowelizacje uznawane przez wielu pracowników JST za największe bariery w sprawnym funkcjonowaniu urzędów. Rok 2022 nie był pod tym względem wyjątkiem (zmiany w umowach cywilnoprawnych, podatku VAT, finansowaniu oświaty czy infrastruktury publicznej). Dlatego też nasza oferta szkoleniowa jest cały czas aktualizowana po to, aby nasi odbiorcy byli zawsze na bieżąco w takich tematach jak m.in. prawo pracy, k.p.a., finanse i rachunkowość, zamówienia publiczne czy podatki. 


Zawsze na czasie

W 2022 r. dużym zainteresowaniem cieszyły się nasze webinary na aktualne tematy dot. legalizacji pobytu osób z Ukrainy, czy na temat ustawy o OSP w zakresie ekwiwalentu. Dzięki naszej stałej współpracy z tysiącami samorządowców w ramach naszych forów dobrze wiemy, jakiej wiedzy od nas oczekują. W całym 2022 roku zorganizowaliśmy ponad 2 tys. szkoleń, w których udział wzięło ponad 60 tys. osób. Poza zagadnieniami prawnymi i finansowymi rozwijamy wiedzę i umiejętności informatyczne, zarządcze i osobiste. Jednak to niezmiennie rachunkowość i finanse, zamówienia publiczne, kadry i płace pozostają tymi dziedzinami szkoleń, które to cieszą się największym powodzeniem wśród naszych odbiorców. Fundacja szkoli głównie urzędników miast, gmin, powiatów i województw, radnych, pracowników oświaty, jednostek organizacyjnych, spółek, administracji rządowej oraz wielu innych grup. Co miesiąc przygotowujemy ponad 100 unikalnych szkoleń stacjonarnych oraz webinarów online, realizowanych na żywo lub hybrydowo. Organizujemy również szkolenia stacjonarne, zarówno otwarte, jak zamknięte oraz wyjazdowe. W naszej ofercie znajduje się również kilkadziesiąt kursów specjalistycznych m.in. Kurs kancelaryjno-archiwalny I i II stopnia, kurs służby przygotowawczej, specjalista ds kontroli wewnętrznej w instytucji, specjalista ds. kadrowych, czy finansów publicznych.

Najczęściej wybierane

Z uwagi na wyzwania finansowe przed którymi stały jednostki samorządu terytorialnego jednym z najczęściej wybieranych szkoleń otwartych w 2022 r. okazało się szkolenie Projekt uchwały budżetowej na rok 2023 oraz projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na rok 2023 i lata następne. Równie dużym zainteresowaniem cieszyło się szkolenie System Besti@ jako narzędzie do przygotowania sprawozdań budżetowych, finansowych oraz dokumentów planistycznych. Warsztaty praktyczne. Najpopularniejszym webinarium okazało się zaś to dotyczące nowych przepisów rozporządzenia w sprawie warunków techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. Największym zainteresowaniem wśród tematów spotkań edukacyjnych organizowanych w ramach naszych forów cieszyło się temat ze stycznia 2022 r. Zmiany w płacach w 2022 roku po uchwaleniu „Polskiego Ładu” zorganizowany w ramach Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej. 

Fundacja organizowała również liczne szkolenia zamknięte, spośród których najwięcej osób wzięło udział w szkoleniach dedykowanych dla Urzędu Miejskiego w Słupsku (400 osób). Pierwsze z nich dotyczyło instrukcji kancelaryjnej oraz zasad elektronicznego obiegu dokumentów, drugie zaś e-Doręczeń. Realizowaliśmy również dziesiątki dłuższych cykli szkoleniowych, m.. in dla pracowników miast i gmin województwa wielkopolskiego z zakresu standardów obsługi inwestora, czy pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego. W ramach szkoleń zamkniętych pomagaliśmy JST w dostosowywaniu ich działalności do tak szybko zmieniających się potrzeb współczesności. Najpopularniejsze szkolenia dotyczyły profesjonalizacji obsługi klientów urzędu, wdrażania przepisów o dostępności, budowaniu wizerunku urzędu na zewnątrz czy przeciwdziałaniu mobbingowi w miejscu pracy. 

Jakość i wyzwania na przyszłość

Nasza zaangażowanie i profesjonalizm doceniają sami uczestnicy naszych szkoleń. Z badań przeprowadzonych przez naszą Fundację wiemy, że ponad 90% samorządów zna działalność naszej Fundacji i wie, czym się zajmujemy. Ponad 95% uczestników naszych szkoleń pozytywnie ocenia naszą działalność szkoleniową. Fundacja kształci urzędników miast, gmin, powiatów i województw, radnych, pracowników oświaty, jednostek organizacyjnych, spółek, administracji rządowej oraz wielu innych grup. 

Zbliżający się rok będzie dla samorządów z pewnością kolejnym rokiem trudnych wyzwań, również pod względem ekonomicznym. Wiele JST czekają cięcia wydatków. Wiemy jednak, że tylko dzięki wytężonej pracy, ciągłemu uczeniu się i doskonaleniu swojej wiedzy możemy wspólnie przejść przez te trudne czasy. Efektywne i racjonalne wykorzystanie naszych zasobów będzie świadczyć o naszej sile, a nie słabości. Szkolenia i współpraca z ekspertami połączona z budowaniem sieci kontaktów to dziś nie wydatek, lecz konieczna inwestycja w wiedzę, która pozwala nam radzić sobie w tych trudnych czasach. 

Mamy nadzieję, że w najbliższym roku skorzystacie Państwo z naszej oferty szkoleniowej. Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszych aktualności, gdzie na bieżąco publikujemy informacje o naszej ofercie. Do zobaczenia!