22.04.2021r. odbyło się spotkanie on-line Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Podkarpacia działającego przy FRDL POST.

Jego gośćmi byli Anna Kornecka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Michał Sroka, Zastępca Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości, którzy omawiają dwa ważne dla samorządów tematy, dotyczące instrumentów wspierania mieszkalnictwa w jst oraz najważniejsze kwestie dotyczące reformy planowania przestrzennego.

Dziękujemy naszym gościom za przyjęcie zaproszenia i przekazanie istotnych dla Forum informacji a Wójtom, Burmistrzom i Prezydentom za liczne uczestnictwo!