31 odbyło się seminarium eksperckie w ramach realizowanego przez naszą Fundację projektu: "Wspólne możliwości. Modelowe rozwiązania wzmacniające udział obywateli w decydowaniu o sprawach lokalnych". W spotkaniu brali udział wyjątkowi goście/eksperci z bogatym doświadczeniem w zakresie partycypacji społecznej i konsultacji społecznych.

Rozmawiamy o tym, jak zwiększyć udział obywateli w życiu społeczności lokalnych. Chcielibyśmy, aby mieli oni w tych kwestiach więcej do powiedzenia - powiedział dr Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu FRDL.

Podczas spotkania prezentowaliśmy wyniki analiz na temat wzmacniania potencjałów rozwojowych społeczności lokalnych, które przeprowadzone zostały w dwóch regionach Polski. Swoje wnioski przedstawili: dr Anna Dąbrowska z Katedry Rozwoju i Polityki Lokalnej UW, dr hab. Sławomir Mandes oraz prof. UW, dr hab. Mikołaj Lewicki z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zespół dr hab. Daniela Midera przedstawił natomiast wyniki badania sondażowego - Stosunek Polaków do samorządności - wykonane przez firmę Indicator. Pod koniec seminarium odbyła się dyskusja o wynikach przeprowadzonych badań w kontekście dalszych działań.

W dalszej części projektu odbywać się będą warsztaty eksperckie, na zakończenie których zorganizujemy seminarium podsumowujące wyniki pracy warsztatowej. Natomiast na koniec projektu (w styczniu 2024) przygotujemy konferencję, w trakcie której zaprezentujemy efekty realizacji projektu. Raport z prac ekspertów wraz z rekomendacjami zmian strukturalnych (instytucjonalnych) i legislacyjnych przekażemy Parlamentowi RP.

"Wspólne możliwości. Modelowe rozwiązania wzmacniające udział obywateli w decydowaniu o sprawach lokalnych" to projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny. Jego celem jest wzmocnienie kultury demokratycznej i świadomości obywatelskiej.