UWAGA AKTUALIZACJA: Z uwagi na duże zainteresowanie, przedłużamy termin przyjmowania wniosków do 3 października. 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza urzędy administracji samorządowej do udziału w Konkursie "Dobre Praktyki Organizacji i Zarządzania w Administracji Samorządowej".

Celem Konkursu jest identyfikacja dobrych praktyk i ich popularyzacja poprzez publikacje, zwłaszcza na stronie internetowej i newsletterach organizatora i licznych patronów medialnych oraz instytucji współpracujących. Podsumowanie Konkursu i prezentacja wyróżnionych praktyk odbędzie się podczas VI Krajowego Kongresu Sekretarzy organizowanego 19-20 października 2022 r. w Warszawie przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i Krajową Radę Forów Sekretarzy w JST.

Główną nagrodą w konkursie jest Voucher w kwocie 2.500 zł na szkolenia realizowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Partnerem biznesowym konkursu w 2022 roku jest Wolters Kluwer.

Na zgłoszenia czekamy do 25 września 2022 (godz. 24.00) 3 października. Wypełniony i podpisany wniosek (skan lub podpis kwalifikowany) na adres konkurs@frdl.org.pl.

Szczegóły konkursu w zakładce INICJATYWY oraz na:
https://frdl.org.pl/konkurs