Rozpoczęliśmy kurs: Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem naszych zajęć jest przygotowanie do samodzielnego opracowania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia w świetle przepisów ustawy oraz omówienie krok po kroku, w sposób przejrzysty uregulowań prawnych dotyczących prawa zamówień publicznych.

Co proponujemy?

 • Dajemy gwarancję najwyższej jakości naszego kursu, który prowadzony jest przez zespół prowadzących – praktyków i specjalistów w zakresie zamówień publicznych, doskonale poruszających się po zawiłościach nowej PZP.
 • Każdy dzień szkoleń prowadzony jest przez innego eksperta, co daje możliwość konsultowania bieżących problemów z różnymi specjalistami.
 • Kompleksowy kurs w zakresie PZP to ponad 40 godzin lekcyjnych zajęć merytorycznych.
 • Całe szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym wiedzę.

Zagadnienia poruszane w trakcie kursu:

 • Akty wykonawcze do Prawa zamówień publicznych: wzory ogłoszeń w sprawach zamówień publicznych oraz innych dokumentów, w tym plan postępowań i protokół postępowania. Jak je przygotować z uwzględnieniem aktualnych przepisów?
 • Wyłączenia przedmiotowe i podmiotowe ze stosowania ustawy PZP.
 • Komunikacja między zamawiającymi i wykonawcami na etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Tryby udzielania zamówień publicznych,
 • Zgłoszenia do udziału w postępowaniu: oferta i wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
 • Specyfikacja warunków zamówienia.
 • Ocena ofert.
 • Zawieranie umów w sprawach zamówień publicznych oraz ich wykonanie (zmiana umowy, nadzorowanie zawartych umów), ewaluacja umów.
 • Środki ochrony prawnej jako forma kontroli zamówień publicznych ze strony wykonawców.
 • Zagadnienia realizacji zamówień współfinansowanych z środków UE.

Więcej informacji

Kolejna edycja już w pierwszym kwartale 2024 roku!