1 września 2020 roku została podpisana umowa z Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli na realizację Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Jego budżet to 23 miliony euro.

Program realizować będziemy w latach 2020-2024 jako konsorcjum:


Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG), pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

Naszym celem jest trwałe wzmocnienie organizacji społecznych w Polsce (zwłaszcza działających w małych miejscowościach) oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowić będą szczególną wartość.

W ramach programu organizacje pozarządowe będą mogły się ubiegać o dofinansowanie projektów w następujących obszarach:

  • Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci).
  • Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu.
  • Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie  lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska).
  • Wsparcie rozwoju sektora społecznego.


Oprócz konkursów grantowych przeprowadzone zostaną również działania edukacyjne zwiększające kompetencje osób związanych z sektorem społecznym.

Zapraszamy na stronę Programu na Facebooku

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny jest jednym z dwóch programów wspierających organizacje społeczne w Polsce, a finansowanych ze środków EOG. Siostrzany Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, o budżecie 30 milionów euro, realizowany jest przez konsorcjum w składzie Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia” oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich.

Jeśli chcą Państwo w pierwszej kolejności otrzymywać najważniejsze informacje na temat Programu, proszę wypełnić formularz kontaktowy.

Link do formularza: https://bit.ly/AO-regionalny_formularz

Jeśli znają Państwo kogoś, kto również może być zainteresowany informacjami o Programie? Proszę przekazać informację o formularzu.