Na początku każdej kolejnej kadencji władz samorządowych nakładem naszej Fundacji ukazuje się Poradnik dla Radnych. W tym roku przygotowaliśmy również Praktyczny Poradnik dla Radnych w kadencji 2024-2029. ABC Samorządu Terytorialnego. Już wkrótce będą mogli się Państwo z nim zapoznać!

Nowy Poradnik to kompendium wiedzy dla radnych gmin, powiatów i województw, zarówno wybranych po raz pierwszy, jak i tych z większym doświadczeniem. W przystępny sposób tłumaczy problematyczne zagadnienia organizacji pracy organu stanowiącego oraz dostarcza cennych wskazówek, jak świadomie i skutecznie działać dla dobra wspólnoty lokalnej. Zespół ekspertów i praktyków, krok po kroku, wyjaśnia wszystkie prawa i obowiązki osób pełniących tą trudną i odpowiedzialną funkcję. Wszystko zgodnie z aktualnym stanem prawnym, ale podane w zrozumiałej i przystępnej formie dla każdego Radnego i każdej Radnej.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego organizuje spotkania regionalnych forów przewodniczących rad gmin i powiatów, jest organizatorem Krajowego Kongresu Przewodniczących Rad i Sejmików oraz częstym gościem w samorządach, realizującym szkolenia dla nowych radnych. Bazując na tym doświadczeniu wybraliśmy najważniejsze zagadnienia, odpowiadając przy tym na najczęściej pojawiające się pytania lub wątpliwości radnych , sekretarzy czy pracowników biuro obsługi rady.

Poradnik w wersji książkowej będzie dla Państwa dostępny już w kwietniu. Można go otrzymać zamawiając ten wyjątkowy upominek dla każdego Radnego i Radnej na początek nowej kadencji lub otrzymać jako dodatkowy materiał szkoleniowy, np. podczas szkolenia zamkniętego zorganizowanego na początku kadencji dla nowej rady gminy lub powiatu.

Czytaj więcej o Poradniku dla Radnych…

Poznaj szkolenia zamknięte dla radnych kadencji 2024-2029….


Zapraszamy również na szkolenie VOD dla Radnych: Status Radnego. Prawa i obowiązki w kadencji 2024-2029!