Zapraszamy do zapoznania się z naszą najnowszą ofertą szkoleń.

Szkolenia z FRDL to spotkania wykwalifikowanych i znających się na swoich obowiązkach praktyków ze starannie dobranymi ekspertami. Przez wiele lat działalności organizowaliśmy je w formule stacjonarnej, w jednym z naszych ośrodków terenowych. Jeszcze przed pandemią wypracowaliśmy skuteczne mechanizmy realizacji szkoleń w formule online i hybrydowych.

Dzięki ciągłemu monitorowaniu zmian prawnych i planów nowelizacji przepisów nasze kursy i szkolenia odpowiadają potrzebom uczestników i pomagają im w usystematyzowaniu wiedzy i zdobyciu nowych i przydatnych kompetencji. Poza zagadnieniami prawnymi i finansowymi rozwijamy w ramach szkoleń także wiedzę i umiejętności informatyczne, zarządcze i osobiste uczestników.

Nasza wiosenna oferta szkoleniowa jest już dostępna! 

Nasze wybrane szkolenia:

ORGANIZACJA PRACY URZĘDU, ZARZĄDZANIE I KONTROLA, RODO, KPA

16, 20, 23 i 30 marca - Kurs: Profesjonalna obsługa sekretariatu w administracji
5 kwietnia - K.p.a. w pytaniach i odpowiedziach - najczęściej spotykane problemy

KADRY , PRAWO PRACY, PŁACE
14-24 kwietnia - Kurs: Inspektor ochrony danych osobowych

RADNI, BIURA RADY
3 kwietnia - Oświadczenia majątkowe w praktyce - szkolenie dla radnych
13 kwietnia - Oświadczenia majątkowe w samorządzie terytorialnym w 2023 roku

FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ, PODATKI
3 kwietnia - Zmiany w VAT w JST

13 kwietnia - Odsetki za zwłokę (opóźnienie) w zapłacie w jednostkach sektora finansów publicznych. Ustalanie, naliczanie, zarachowanie wpłat, zaokrąglanie, udzielanie ulg, windykacja, przedawnienie, ewidencja, klasyfikacja budżetowa, sprawozdawczość, inwentaryzacja, dyscyplina finansów publicznych, procedury kontroli zarządczej

KULTURA, SPORT, NGO, PROMOCJA, FUNDUSZE UE
30 marca - 4 kwietnia - Specjalista ds. funduszy UE – nowy okres programowania 2021-2027 (Edycja VII)

31 marca - Wynagrodzenia pracowników instytucji kultury

20-27 kwietnia - Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PM² Komisji Europejskiej. Poziom podstawowy

POMOC SPOŁECZNA, ZDROWIE
24 kwietnia - Praktyczne stosowanie przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 13 stycznia 2023 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw

Pełna lista szkoleń