Przedstawiciele Fundacji uczestniczą w dorocznej konferencji Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska pt. „Czy leci z nami audytor? Perspektywy rozwoju audytu – audyt w 2030 roku.”

W panelu “Audytor wewnętrzny w JST jako inicjator zmian w organizacji oraz wsparcie dla Kierownictwa” udział biorą Janusz Zagórski, Skarbnik Gminy Police, Zastępca Przewodniczącej Krajowej Rady Forów Skarbników działającej przy FRDL oraz Marlena Moliszewska Gumulak Dyrektor ds. rozwoju FRDL. Uczestnicy debaty rozmawiają o tym, czy audytor ma być partnerem Kierownika jednostki, Skarbnika czy Sekretarza oraz o tym, jak efektywnie korzystać z usług audytora oraz, w jaki sposób audytor może inicjować zmiany. 

FRDL i Krajowa Rada Forów Skarbników JST są partnerem merytorycznym wydarzenia. Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska jest Partnerem VII Krajowego Kongresu Sekretarzy realizowanego w Warszawie 6 i 7 września 2023 r.