Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim pracownikom pomocy społecznej składamy wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka. Życzymy, aby każdy dzień przynosił poczucie zadowolenia i satysfakcji, a nagrodą za trud i wysiłek niech będzie szacunek i wdzięczność osób, którym ofiarujecie Państwo swą pomoc.

 

Zespół FRDL POST!