W sobotę, 21 listopada obchodziliśmy Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji składamy Państwu oraz wszystkim pracownikom i współpracownikom Państwa ośrodków najserdeczniejsze życzenia – dużo zdrowia, zadowolenia z tej niełatwej, ale tak bardzo potrzebnej i ważnej pracy, niegasnącego zapału i pogody ducha na co dzień, wiary w drugiego człowieka oraz satysfakcji z możliwości niesienia pomocy innym ludziom.

Szczególne życzenia i podziękowania kierujemy do Członków Podkarpackiego Forum Pomocy Społecznej, Przewodniczącego, Zastępców oraz Członków Zarządu. Dziękujemy Państwu za 10 lat wspólnej pracy w ramach naszego forum, owocnej współpracy, spotkań, zdobywania wiedzy, budowania i wzmacniania więzi pomiędzy Członkami Forum oraz integracji w ramach forum. Ufamy, że kolejne lata, kolejne spotkania okażą się równie pracowite, intensywne i pogłębią dalszą integrację środowiska jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w woj. podkarpackim, a także poza nim.

Życzymy raz jeszcze cierpliwości, wytrwałości i siły, by mogli Państwo w dalszym ciągu skutecznie i z pasją wykonywać swoje codzienne obowiązki!